Så här beställer du ett skatteskuldsintyg i MinSkatt

  1. Välj Alla funktioner på MinSkatts ingångssida under "Funktioner".

  2. Gå nedåt till punkten "Intyg" i menyn som öppnas och välj Intyg över skatteskulder.

  3. Välj om du vill beställa ett skatteskuldsintyg en gång eller varje månad.

    Om du beställer intyget en gång får du det genast i MinSkatt. Om du gör en månatlig beställning är den i kraft i ett år och intyget blir tillgängligt i MinSkatt den första vardagen av varje månad.

  4. Klicka därefter på Skicka.