Anvisningar för e-tjänsten

Allmänt om e-tjänstens användning

Vi rekommenderar webbläsaren Google Chrome eller Microsoft Edge (version 87 eller nyare) för användningen av inkomstregistrets e-tjänst. Användningen av andra webbläsare rekommenderas inte. Webbläsaren ska tillåta kakor (cookies) och JavaScript. Tjänsten fungerar inte på det bästa möjliga sättet med mobilapparater.

Ange uppgifterna alltid i rätt format och använd mellanstreck. Små och stora bokstäver har betydelse när du lämnar in uppgifter eller söker uppgifter.

Det kan förekomma långsamhet eller dröjsmål i e-tjänstens funktioner till en början. Timglasikonen syns till exempel inte på skärmen när funktionen utförs.

Det lättaste sättet att navigera i e-tjänsten är via menyn på vänstra sidan. 

Bli bekant med användningen av e-tjänsten med hjälp av i-anvisningarna och i-knapparna.

Logga ut från tjänsten avslutningsvis via knappen Logga ut uppe i det högra hörnet.

Språkversionerna

Inkomstregistrets e-tjänst kan användas på tre språk: finska, svenska och engelska. Vissa brister i översättningen förekommer tillsvidare ännu i de svenska och engelska språkversionerna.

Inloggning till inkomstregistret

Man loggar in i inkomstregistrets e-tjänst genom att klicka på Logga in till inkomstregistret i det övre högra hörnet på webbsidan inkomstregistret.fi. Vid identifieringen används stark autentisering, dvs. nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Läs mer om identifiering

Om användaren är inloggad i e-tjänsten med Katso-koder, är valet Fortsätt som privatperson inte tillgänglig. Logga in i tjänsten med Katso-koder.

Uträtta ärenden för en annan och inloggning

De som har gett en Katso-fullmakt i Katso-tjänsten, kan använda Katso-identifieringen. I tjänsten syns endast uppgifterna om de företag, som har gett fullmakt via Katso-tjänsten. Om fullmakterna har getts både via Katso-tjänsten och i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och man loggar in i e-tjänsten med Katso-kod, syns endast de fullmakter som getts i Katso-tjänsten.

Om användaren som uträtta ärenden för en annan person vill samtidigt se både Suomi.fi-fullmakter och Katso-tjänstens fullmakter, ska personen logga in i inkomstregistrets e-tjänst med hjälp av Suomi.fi-identifieringen (nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort). Då hänför sig fullmaktsförfrågan till både Suomi.fi-fullmakter och fullmakter som getts i Katso-tjänsten.