Inkomstregistrets kontaktinformation

Allmän rådgivning i inkomstregistrets chatt

I chattjänsten ges inkomstregistrets allmänna rådgivning. Skicka inga personliga eller organisationsspecifika uppgifter i chattjänsten.

Logga in i chatten genom att klicka på knappen "Fråga om inkomstregistret" nere till höger på webbplatsen inkomstregistret.fi.

Chattens öppettider

Chatten är öppen vardagar kl. 9–16.15, i juli kl. 9–15. Om knappen "Fråga om inkomstregistret" inte syns betyder det att alla kundrådgivare är upptagna.

Servicebeskrivning: Inkomstregistrets chatt

I inkomstregistrets chatt

  • får du ett svar på din fråga snabbt och utan samtalskostnader
  • kan du skriftligen diskutera på tumanhand med en kundrådgivare genom en skyddad förbindelse
  • kan du använda tjänsten med en hemdator, pekplatta eller mobilapparat
  • kan du uträtta ärenden med ett namn eller användarnamn, du behöver inte identifiera dig i tjänsten.

Chat-fönstret visas endast på de sidor av webbplatsen inkomstregistret.fi som vi ger rådgivning i. Av informationssäkerhetsskäl kan vi inte ge personlig rådgivning som kräver identifiering.

Servicelöfte

Vi är öppna vardagar kl. 9–16.15. Vi strävar efter att svarar inom cirka två minuter. Du kan uträtta ärenden på finska, svenska eller engelska. Våra svar grundar sig endast på de uppgifter som du gett i chatten. Om du senare utnyttjar svaret, vänligen observera att svaret grundar sig på den lagstiftning och rättspraxis som gällde när svaret gavs.

Inkomstregistrets servicenummer: 029 497 550

I telefontjänsten kan kunden få personlig eller organisationsspecifik handledning. Inkomstregistrets kundservice ger rådgivning i frågor som hänför sig till anmälning och korrigering av uppgifter, inkomstregistrets e-tjänst och tekniska gränssnitt samt fullmakter och certifikat.

Inkomstregistret: 029 497 550

Öppettider för inkomstregistrets servicenummer

Servicenumret betjänar vardagar kl. 9–16.15, i juli kl. 9–15.

Samtalspriser

När du ringer från en mobiltelefon till inkomstregistret till ett nummer som börjar med 0294, är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna). För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, m.a.o. betalar du operatören också för kötid. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Vid samtal från utlandet börja med landsnumret +358 och lämna bort den inledande nollan i servicenumret. Till exempel vid samtal till 029 497 550 ska du från utlandet ringa till +35829497550.

Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Inkomstregistrets informationsanvändare ger anvisningar i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Ge respons om inkomstregistret

Ris eller ros? Ge respons med responsblanketten. Observera att man med denna blankett endast kan ge respons angående skötseln av ärenden.

Ge respons om inkomstregistret