Ge respons

Med den här blanketten kan du ge respons om inkomstregistret. Vi använder den respons som vi får för att utveckla våra tjänster.

Om du behöver personlig rådgivning i något ärende som anknyter till inkomstregistret eller inkomstuppgifterna, kontakta vår kundtjänst. Av datasäkerhetsskäl kan vi inte svara på personliga frågor som skickats med den här blanketten.

Om ditt ärende gäller en störning eller ett tekniskt fel i systemet, fyll i observationsblanketten. Då kan vårt tekniska stöd utreda saken närmare.

Om det finns brister i tillgängligheten på vår webbplats eller i vår e-tjänst, ge respons om tillgängligheten med Skatteförvaltningens gemensamma blankett.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska. Skriv inte in din personbeteckning eller annan personlig information i meddelandet.

Kontaktinformation

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2023