Respons

Med den här blanketten sköts endast respons på skötseln av ärenden. Av datasäkerhetsskäl svarar vi inte på frågor om inkomstuppgifter som sänts med denna blankett.

Inkomstregistrets kundservice ger anvisningar i frågor som hänför sig till anmälandet. Du kan anmäla tekniska fel med observationsblanketten.

Skriv inga personliga uppgifter i meddelandet, som personbeteckning eller bankkontonummer.

De uppgifter som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Kontaktinformation