Prestationsbetalare

Inkomstregistret förenklar och tydliggör prestationsbetalarnas anmälningsskyldigheter. Med prestationsbetalare avses utbetalare av lön t.ex. arbetsgivare eller förmånens utbetalare. Löner som betalats ut 1.1.2019 eller senare anmäls till inkomstregistret. Pensioner och förmåner som betalats ut anmäls från och med 1.1.2021 till inkomstregistret .

Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna enbart en gång till inkomstregistret, varifrån användarna av inkomstregisterinformationen hämtar de uppgifter som de behöver.

Det är möjligt att anmäla uppgifterna med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. I så fall har en elektronisk förbindelse skapats från löneadministrationens program eller förmånens utbetalares system till inkomstregistret. Uppgifterna kan också anmälas i inkomstregistrets e-tjänst med en webblankett eller genom att ladda upp dem som filer i laddningstjänsten. Löneuppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas på pappersblankett. Pensions- och förmånsuppgifter kan inte anmälas på pappersblankett.

Grundläggande information om inkomstregistret:

Företagare

Husbolag

Föreningar och stiftelser

Offentlig samfund som betalare

Hur skapas arbetsgivaravgifter?

Prestationsbetalaren, dvs. arbetsgivaren, anmäler uppgifterna till inkomstregistret, varifrån inkomstregistrets informationsanvändare hämtar de uppgifter som de behöver. Informationsanvändarna får automatiskt uppgifter från inkomstregistret enligt sina åtkomsträttigheter. På basis av uppgifterna skapas arbetsgivaravgifter, så som sjukförsäkringsavgifter, försäkringspremiernas fakturor och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Arbetsgivaravgifterna betalas direkt till informationsanvändarna. Uppgifter i anslutning till betalning av arbetsgivaravgifter, så som referensnummer eller kontonummer, är inte tillgängliga i inkomstregistret.

I förkommande fall övervakar informationsanvändarna innehållet i anmälningarna och kan vid behov be arbetsgivaren lämna in en utredning om felen och bristerna i anmälan. Arbetsgivaren korrigerar uppgifterna i inkomstregistret.

Om arbetsgivaren inte anmält uppgifterna till inkomstregistret, kan informationsanvändarna påföra påföljdsavgifter.