Detaljerade anvisningar

På denna sida hittar du inkomstregistrets detaljerade anvisningar för 2020.

Arbetstagarens och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter som nämns i exemplen i anvisningarna har beräknats med procenttal för år 2020.

Anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret

Penninglöner och poster som ska dras av från lönen

Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Arbetsgivarens separata anmälan

Obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter 

Naturaförmåner och kostnadsersättningar

Internationella situationer

Uppgifter om ett anställningsförhållande

Uppgifter i anslutning till försäkrande

Prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare

Belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

Frånvarouppgifter

Hushåll som arbetsgivare


Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Förmåner: återkrav och regress

Förmåner: återkrav och regress i internationella situationer (anvisningen publiceras senare på svenska)

Påföljdsavgifter i inkomstregistret

Påföljdsavgifter