Dokumentation

På denna webbsida samlas inkomstregistrets gällande tekniska anvisningar och schemabeskrivningar för programutvecklare. Årtalet i anvisningens rubrik anger från och med vilket år anvisningen har gällt.

För närmare anvisningar om anmälning, se inkomstregistrets detaljerade anvisningar.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner

I anvisningen för inkomstslag beskrivs inkomstslag för löner och deras användningsändamål. I tillämpningsanvisningen beskrivs punkt för punkt vilka uppgifter som uppges med anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

 Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i löner
Löner – senaste tillämpningsanvisningar Senaste ändringar

Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2022 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • I dokumentet beskrivs
  • inkomstslagen i anmälan om löneuppgifter som används i inkomstregistret samt kodvärden för inkomstslagen och förklaringar
  • verkställande av förskottsinnehållning och betalning av socialförsäkringsavgifter för varje inkomstslag
  • situationer där inkomstslagen i anmälan om löneuppgifter används.

Löner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2022:

 • Dokumentets layout ändrats.

Dokumentet för år 2024:

 • En version av dokumentet med ändringar av datainnehållet för 2024 och övriga Inkomstregisterenhetens uppdateringar har publicerats. Förändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2024 eller därefter.
 • Följande inkomstslaget har lagts till:
  • 366 Ersättning för upphovsrätt som förvärvsinkomst
  • 367 Aktiepremie som betalats ut i pengar
  • 368 Anställningsoption som betalats ut i pengar
  • 369 Förvärvsinkomst som en arbetsgivare som omfattas av OffPL betalat och som arbetets utförare har fakturerat via ett faktureringsföretag
 • Förklaringar för följande inkomstslag har preciserats:
  • 313 Bruksersättning som förvärvsinkomst
  • 320 Aktiepremie
  • 343 Anställningsoption

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om löneuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2023:

 • Inlägd av Inledning och Läsanvisning.
 • Ta bort beskrivningar av bearbetningsregler från kapitlen Arbetsolycksfallsförsäkring (AccidentInsurance) och Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerTypes).

Dokumentet för år 2024:

 • En version av dokumentet med ändringar av datainnehållet för 2024 och övriga Inkomstregisterenhetens uppdateringar har publice-rats. Förändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2024 eller därefter.
 • En ny tilläggsuppgift har lagts till i datagruppen Typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren (IncomeEarnerType): En person utan FO-nummer som använder ett faktureringsföretag

Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan 2022 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i arbetsgivarens separata anmälan och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.
 • Inlägd av Inledning och Läsanvisning.
Löner – tidigare tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner

I anvisningen för inkomstslag beskrivs inkomstslag för förmåner och deras användningsändamål. I tillämpningsanvisningen beskrivs punkt för punkt vilka uppgifter som uppges med anmälan om förmånsuppgifter.

Tillämpningsanvisningar för datainnehållet i förmåner
Förmåner – senaste tillämpningsanvisningar Senaste ändringar

Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2023 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • I dokumentet beskrivs
  • förmåner och pensioner som ska anmälas till inkomstregistret jämte förklaringar och kodvärden
  • situationer där inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter används.
 • Dokumentets layout ändrats.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter och vad som anmäls i varje enskild punkt av informationsinnehållet.

Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2023:

 • Inlägd av Inledning och Läsanvisning.

Dokumentet för år 2024:

 • Dokumentversionen för år 2024 innehållande datainnehållsändringar har publicerats. Ändringarna tillämpas då utbetalningsdagen för inkomsten är 1.1.2024 eller senare.
 • I datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData) har förklaringen för värdet Ursprunglig intjäningsperiod (OrigEarning-Period) ändrats till Ursprunglig betalningsperiod.
Förmåner – tidigare tillämpningsanvisningar

Koduppsättningar

I koduppsättningarna förtecknas inkomstslag för löner och förmåner, koduppsättningar för det tekniska gränssnittet, felkoder samt inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10). Till värdena för dessa koduppsättningar hänvisas bland annat i den allmänna beskrivningen av det tekniska gränssnittet samt i schemadokumenten.

Koduppsättningar
Koduppsättningar – senaste koduppsättningar Senaste ändringar

Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (xls)

Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • Koduppsättningen innehåller
  • koder för inkomstslag och andelar som ska dras av från inkomsterna i anmälan om löneuppgifter, anmälningssätt och i inkomstslagen antagna socialförsäkringsavgifter
  • koder för inkomstslag i arbetsgivarens separata anmälan.

Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2024 (xls)

Löner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2022:

 • I excel-dokumentet:
  • Titeln Förklaring har ändrats till titeln Inkomstslagets namn.
  • Teckenstorleken har ändrats till 12 pixlar.
  • Läsanvisningar har lagts till.
 • I pdf-dokumentet:
  • Tillägd av Inledning.
  • Titeln Kod ändrad till titeln Inkomstslagets kod.
  • Titeln Förklaring ändrat till tilteln Inkomstslagets namn.

Dokumentet för år 2024:

 • En version av dokumentet med ändringar av datainnehållet för 2024 har publicerats. Förändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2024 eller därefter.
 • Följande nya inkomstslag har lagts till:
  • 366 Ersättning för upphovsrätt som förvärvsinkomst
  • 367 Aktiepremie som betalats ut i pengar
  • 368 Anställningsoption som betalats ut i pengar
  • 369 Förvärvsinkomst som en arbetsgivare som omfattas av OffPL betalat och som arbetets utförare har fakturerat via ett faktureringsföretag

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2023 (xls)

Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2023 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • Koduppsättningen innehåller koder för inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter och poster som ska dras av från inkomsterna, anmälningssätt och obligatoriska tilläggsuppgifter.
 • I excel-dokumentet:
  • Titeln Förklaring har ändrats till titeln Inkomstslagets namn.
  • Teckenstorleken har ändrats till 12 pixlar.
  • Läsanvisningar har lagts till.
 • I pdf-dokumentet:
  • Titeln Förklaring har ändrats till titeln Inkomstslagets namn.
  • Titeln Kod har ändrats till titeln Kod för inkomstslag.

Koduppsättningar 2023 (xls)

Koduppsättningar 2023 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • Koduppsättningen innehåller koduppsättningar som används i inkomstregistrets tekniska gränssnitt.

Koduppsättningar 2024 (xls)

Koduppsättningar 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2023:

 • Koduppsättningen Kollektivavtal som tillämpas (CBACode): sju värden har avlägsnats från och tre värden har lagts till.
 • I excel-dokumentet:
  • Textstorleken har ökat till 12 pixlar.
  • Lade till Läsanvisningar.
 • I pdf-dokumentet:
  • Lade till Inledning.

Dokumentet för år 2024:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2024 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2024 eller senare.
 • En ny tilläggsuppgift har lagts till i datagruppen Typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren (IncomeEarnerType): 17 En person utan FO-nummer som använder ett faktureringsföretag

Koduppsättningar – Felkoder 2023 (xls)

 • Publicerades 22.5.2023
 • Koduppsättningen innehåller förklaringar till felkoder för det tekniska gränssnittet.

Koduppsättningar – Felkoder 2024 (xls)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2023:

 • Förklaringen för felkoden BEV0440 har uppdaterats.

Dokumentet för år 2024:

 • Ett dokument för 2024 har publicerats.
 • Följande felkoder har lagts till: TBVA0230 och IEOV0030.
  Nya inkomstslag 366, 367 och 368 har lagts till i de förklaringar för felkoderna TBVA0140 och TBVA0180
 • Förklaringen för felkoden BEV0440 har uppdaterats.

Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) (stat.fi)

 • I inkomstregistret används Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) som finns på Statistikcentralens webbplats.
 • I inkomstregistersystemet heter klassificeringen Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10).
 • Namnet på yrkesklassificeringen har ändrats:
  • det nya namnet är Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10)
  • tidigare Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)
Koduppsättningar – tidigare koduppsättningar

Rapporter

Man kan beställa olika rapporter ur inkomstregistret. I rapporternas innehållsbeskrivningar beskrivs rapporter som kan beställas och deras beräkningsregler.

Rapporters innehållsbeskrivningar
Rapporter – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Rapporter ur inkomstregistret 2022 (pdf)

 • Publicerades 12.1.2023
 • I dokumentet beskrivs de rapporter som kan produceras ur inkomstregistret för informationsproducenterna, informationsanvändarna och inkomsttagarna.
 • Laddningskanalen för rapporten Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter 710 har tagits bort från beställningskanalerna.

Inkomstuppgifter – Beräkningsregler 2023 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • I dokumentet beskrivs hur uppgifterna i inkomstregistrets rapporter beräknas.
 • Kapitel 1 Inledning har lagts till.
Rapporter – tidigare innehållsbeskrivningar

Sändning av uppgifter

Uppgifter kan anmälas till inkomstregistret via det tekniska gränssnittet. Då talar man om att  lämna in uppgifter. Utöver anmälningar kan man i gränssnittet skicka materialbeställningar och makulera uppgifter.

I den allmänna beskrivningen av sändning av uppgifter beskrivs principerna för att anmäla via gränssnittet. I Schemadokumenten beskrivs meddelandenas tekniska struktur och behandlingsregler, dvs. de automatiska kontroller som inkomstregistret genomför på de uppgifter som tas emot.

Även det material som lämnas in via laddningstjänsten i e-tjänsten ska motsvara dessa schemabeskrivningar.

Innehållsbeskrivningar för sändning av uppgifter
Sändning av uppgifter – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Sändning av uppgifter till inkomstregistret 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022 
 • I dokumentet beskrivs
  • inlämnande av uppgifter via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten på allmän nivå
  • de tjänster som tar emot information i inkomstregistret och strukturen för det material som sänds
  • rekommendationer i anslutning till sändning av uppgifter.
 • Beskrivningen av makuleringen och avslutandet av en materialbeställning i avsnitt 9.3.2 har preciserats.

Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 9.11.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportsToIR, med vilket anmälan om löneuppgifter lämnas in till inkomstregistret.

Sändning av uppgifter - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2023:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2023 har publicerats.
 • Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2023 eller senare.
 • Ny behandlingsregel har lagts till på uppgiften Antalet frånvarodagar (AbsenceDays) i datagruppen Avlönad frånvaro (PaidAbsence): Uppgiften ska vara ett icke-negativt tal. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Dokumentet för år 2024:

 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2024 har publicerats. Ändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2024 eller därefter.
 • En ny behandlingsregel har lagts till datagruppen Yrke (Professions). Enligt behandlingsregeln (ny punkt d) behöver datagruppen ”Yrkesklass eller -beteckning” inte anges om anmälan endast innehåller inkomstslag för vilka uppgiften ”Återkrav” har värdet ”true”.
 • En ny behandlingsregel har lagts till datagruppen Arbetspensionsförsäkring (PensionInsurance). Enligt behandlingsregeln (ny punkt d) behöver datagruppen ”Arbetspensionsförsäkring” inte anges om anmälan endast innehåller inkomstslag för vilka uppgiften ”Återkrav” har värdet ”true”.
 • I datagruppen Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic):
  • Följande nya inkomstslag har lagts till i behandlingsregeln för uppgiften Inkomstslagets kod (TransactionCode):
   • 366 Ersättning för upphovsrätt som förvärvsinkomst
   • 367 Aktiepremie som betalats ut i pengar
   • 368 Anställningsoption som betalats ut i pengar
  • Följande nya inkomstslag har lagts till i behandlingsregeln för uppgiften Belopp (Amount):
   • 366 Ersättning för upphovsrätt som förvärvsinkomst
   • 367 Aktiepremie som betalats ut i pengar
   • 368 Anställningsoption som betalats ut i penga
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Inkomstslagets kod (TransactionCode) i datagruppen Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic): Om "Inkomstslagets kod" är 369, ska Arbetspensionsanstaltens bolagskod (PensionProvIdCode) vara 20, 24, 25, 27, 29, 30.
 • En behandlingsregel har lagts till för uppgiften Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerType) i datagruppen Övriga uppgifter (IncomeEarnerOther): Om "Typ av yrkesklass eller -beteckning" är "Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)" och "Identifierare för yrkesklass eller -beteckning" är 34210 (Idrottare), "Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren" ska anges som 'Idrottare'.

Sändning av uppgifter - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat PayerSummaryReportsToIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar lämnas in till inkomstregistret.

Exempel på meddelanden för inlämnande av arbetsgivarens separata anmälan. Exemplet publicerades 17.9.2021.

 • I avsnitt 1.1 Schema har det felaktiga namnet på namnrymden för schemat för inlämnande av arbetsgivarens separata anmälan korrigerats. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I den allmänna strukturen för materialet som beskrivs i avsnitt 2 Arbetsgivarens separata anmälan (PayerSummaryReportsToIR) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”psrfirt:” har ändrats till uppgiften ”psrtirt:”. Dessutom i den allmänna strukturen för materialet som beskrivs i avsnitt 2 Arbetsgivarens separata anmälan (PayerSummaryReportsToIR) har positionen för datagrupperna Uppgifter om tjänsten (ReportData), Rapporteringsperiod (PaymentMonth) och Inkomstslag (Transactions) korrigerats: datagrupperna har flyttats direkt under datagruppen Anmälan (Report) från deras tidigare position under Uppgifter om anmälningar (Reports). Dessa korrigeringar påverkar inte genomförandet.

Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat BenefitReportsToIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter lämnas in till inkomstregistret.

Sändning av uppgifter – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2023:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2023 har publicerats.
 • Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2023 eller senare.
 • I datagruppen Grunduppgifter om ställföreträdande mottagare (IncomeBeneficiaryBasic): En ny behandlingsregel har lagts till för uppgiften Den ställföreträdande mottagaren saknar kundnummer (MissingId): Om "Åtgärdstyp" är "Ersättande anmälan", ska uppgiften vara densamma som i den föregående versionen av anmälan.

Dokumentet för år 2024:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2024 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2024 eller senare.
 • I datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData) har förklaringen för värdet Ursprunglig intjäningsperiod (OrigEarningPeriod) ändrats till Ursprunglig betalningsperiod.

Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar 2021 (pdf)

 • Publicerades 1.6.2020 
 • I dokumentet beskrivs schemat SubscriptionsToIR, med vilket materialbeställningar lämnas in till inkomstregistret.
 • En version med datainnehållsändringarna för 2021 har publicerats.
 • I datagruppen Underbeställningar (Subscriptions) har man lagt till för elementet Typ av material (QueryDataType) en ny möjlig koduppsättningsvärde 950 (Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett).
 • Omnämningen om att det kan finnas flera hämtningsvillkor har tagits bort från hämtningsvillkoren (SubscriptionParameters). På huvudnivån för datagruppen har man berättat att antalet hämtningsvillkor beror på typ av material.

Sändning av uppgifter - Scheman - Makuleringsuppgifter 2023 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat InvalidationsToIR, med vilket anmälningar om inkomstuppgifter, materialbeställningar och material annulleras i inkomstregistret.
 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2023 har publicerats.
 • Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2023 eller senare.
 • I datagruppen Uppgifter i materialet (DeliveryData) har behandlingsregeln för uppgiften Datakälla (Source) kompletterats på så sätt att den också täcker materialen 107 Makulering av anmälningar om förmånsuppgifter och 111 Makulering av material som innehåller anmälningar om förmånsuppgifter.

Sändning av uppgifter - Scheman - Mottagningskvittering 2021 (pdf)

 • Publicerades 1.6.2020
 • I dokumentet beskrivs schemat AckFromIR, med vilket inkomstregistret sänder ett mottagningskvitto till material som skickats till inkomstregistret.
 • Schemat används i det asynkroniska gränssnittet Web Service.
 • Dokumentets innehåll motsvarar dokumentet för 2020.

Sändning av uppgifter - Scheman - Förfrågan om behandlingsrespons 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat StatusRequestToIR, med vilket den som sänt materialet kan be om respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 • Schemat används i det asynkroniska gränssnittet Web Service.
 • I datagrupperna Materialets ägare (DeliveryDataOwner), Materialets skapare (DeliveryDataCreator) och Materialets avsändare (DeliveryDataSender) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”mtirt:Id” har ändrats till ”smt:Id”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Sändning av uppgifter - Scheman - Behandlingsrespons 2021 (pdf)

 • Publicerades 1.6.2020
 • I dokumentet beskrivs schemat StatusResponseFromIR, med vilket inkomstregistret sänder respons om behandling till material som sänts till inkomstregistret.
 • Dokumentets innehåll motsvarar dokumentet för 2020.
Sändning av uppgifter – tidigare innehållsbeskrivningar

Datadistribution

Dokumenten gällande datadistribution är i huvudsak avsedda för inkomstregistrets informationsanvändare. Endast myndigheter och andra instanser med lagstadgad behörighet får använda uppgifter som införts i inkomstregistret.

Uppgifterna distribueras via e-tjänsten och det tekniska gränssnittet. I den allmänna beskrivningen av datadistributionen beskrivs principerna för hur uppgifterna används i gränssnittet. I schemadokumenten beskrivs meddelandenas tekniska struktur och behandlingsregler, vilka bestämmer vilka uppgifter som distribueras i varje element.

Innehållsbeskrivningar för datadistribution
Datadistribution – senaste innehållsbeskrivningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret 2022 (pdf)

 • Publicerades 27.12.2022
 • I dokumentet beskrivs
  • datadistributionen ur inkomstregistret via det tekniska gränssnittet på allmän nivå
  • de tjänster som distribuerar information ur inkomstregistret och strukturen för det material som distribueras
  • hämtningsvillkor för material som distribueras på basis av materialbeställningen
  • rekommendationer gällande distribution
  • materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter (312/313) som är avsett för prestationsbetalare.
 • Uppgifterna om tillåtna beställare av materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter har preciserats i kapitel 6.12.
 • Kapitel 1 har försetts med en tabell om de material som distribueras från inkomstregistret, beställarna av materialet och beställnings- och distributionskanalerna.
 • Hänvisningen till schemaändringar i kapitel 2.2 har raderats som föråldrad information.

Datadistribution - Scheman - Anmälningar om löneuppgifter 2022 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportsFromIR, med vilket anmälan om löneuppgifter distribueras ur inkomstregistret.

Datadistribution - Scheman - Anmälningar om löneuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2022:

 • I datagruppen Uppgifter om utländsk hyrd arbetskraft (ForeignLeasedWork) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”wrtirt:ForeignLeasedWork” har ändrats till uppgiften ”wrfirt:ForeignLeasedWork”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Uppgifter om utländsk hyrd arbetskraft (ForeignLeasedWork) har datagruppens namn ändrats: namnet ”Finländska uppdragsgivare (FinServiceRecipients)” har ändrats till formen ”Finländsk uppdragsgivare (FinServiceRecipient)”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Representant (Representative) har tillåtna värden korrigerats: till elementet Företrädaren anmäler uppgifterna (RepresentativeReports) har lagts det tillåtna värdet ”true” som saknats. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Oavlönad frånvaro (UnpaidAbsence) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”wrtirt:UnpaidAbsencePeriods” har ändrats till uppgiften ”wrfirt:UnpaidAbsence”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Avlönad frånvaro (PaidAbsence) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”wrtirt:PaidAbsencePeriods” har ändrats till uppgiften ”wrfirt:PaidAbsence”. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Dokumentet för år 2024:

 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2024 har publicerats. Ändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2024 eller därefter
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Övriga uppgifter om betalaren (PayerOther): I betalarens uppgifter kan finnas uppgifter som omfattas av spärrmarkering (SensitiveInfoIncluded)
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Övriga uppgifter (IncomeEarnerOther): I inkomsttagarens uppgifter kan finnas uppgifter som omfattas av spärrmarkering (SensitiveInfoIncluded)
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Representant (Representative): I representantens uppgifter kan finnas uppgifter som omfattas av spärrmarkering (SensitiveInfoIncluded)
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Uppdragsgivare (ServiceRecipient): I uppdragsgivarens uppgifter kan finnas uppgifter som omfattas av spärrmarkering (SensitiveInfoIncluded)
 • En ny behandlingsregel ”Adressuppgifter som omfattas av spärrmarkering kommer inte att delas” har lagts till i följande datagrupper:
  • Betalarens adress (Address)
  • Inkomsttagarens adresser (Addresses)
  • Representantens adress (Address)
  • Uppdragsgivarens adress (ServiceRecipientAddress)

Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2022 (pdf)

 • Publicerades 3.2.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat PayerSummaryReportsFromIR, med vilket arbetsgivarens separata anmälningar distribueras ur inkomstregistret.

Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2022:

 • I datagruppen Betalarens underorganisationer har koduppsättning PayerSubOrgType korrigerats som tillåtet värde för elementet Typ av underorganisationens identifierare.

Dokumentet för år 2024:

 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2024 har publicerats. Ändringarna tillämpas då inkomstens betalningsdag är 1.1.2024 eller därefter.
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Övriga uppgifter om betalaren (PayerOther): I betalarens uppgifter kan finnas uppgifter som omfattas av spärrmarkering (SensitiveInfoIncluded)
 • En ny behandlingsregel ”Adressuppgifter som omfattas av spärrmarkering kommer inte att delas” har lagts till i datagruppen Betalarens adress (Address).

Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat BenefitReportsFromIR, med vilket anmälningar om förmånsuppgifter distribueras ur inkomstregistret.

Datadistribution – Scheman – Anmälningar om förmånsuppgifter 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2021:

 • I datagruppen Tilläggsuppgifter om regress (RecourseData) har uppgiften Typ korrigerats: Typen ”brtirt:RecourseData” har ändrats till ”brfirt:RecourseData”. Dessutom har den här datagruppen som saknas lagts till den allmänna strukturen för materialet som beskrivs i avsnitt 2 Anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportsFromIR). Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Dokumentet för år 2024:

 • Versionen av dokumentet som innehåller ändringarna i datainnehållet för 2024 har publicerats. Ändringarna ska tillämpas när betalningsdagen för inkomsten infaller 1.1.2024 eller senare.
 • I datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData) har förklaringen för värdet Ursprunglig intjäningsperiod (OrigEarningPeriod) ändrats till Ursprunglig betalningsperiod.
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner): I inkomsttagarens uppgifter kan finnas uppgifter som omfattas av spärrmarkering (SensitiveInfoIncluded)
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Uppgifter om försäkringen (Insurance): I försäkringstagarens uppgifter kan finnas uppgifter som omfattas av spärrmarkering (SensitiveInfoIncluded)
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren (IncomeBeneficiary): I den ställföreträdande mottagarens uppgifter kan finnas uppgifter som omfattas av spärrmarkering (SensitiveInfoIncluded)
 • En ny behandlingsregel ”Adressuppgifter som omfattas av spärrmarkering kommer inte att delas” har lagts till i följande datagrupper:
  • Inkomsttagarens adress (Address)
  • Försäkringstagarens adress (Address)
  • Den ställföreträdande mottagarens adress (Address)

Datadistribution - Scheman - Tjänstebegäran 2021 (pdf) 

 • Publicerades 1.6.2020
 • I dokumentet beskrivs schemat DataRequestToIR, med vilket informationsanvändare i inkomstregistret begär en tjänst, dvs. begär uppgifter ur inkomstregistret.
 • Schemat används i realtidsgränssnittet Web Service.
 • Dokumentets innehåll motsvarar dokumentet för 2020.

Datadistribution - Scheman - Loggdata 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat LogDataFromIR, med vilket loggdata distribueras ur inkomstregistret.
 • I datagruppen Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary) har uppgiften elementnamn korrigerats: elementnamn Antalet objekt som hämtats (NrOfReports) har ändrats till Antalet objekt som hämtats (NrOfEvents). Korrigeringen påverkar inte genomförandet.
 • I datagruppen Loggaktivitetens objekt (flera) (TargetItems) har uppgiften Typ korrigerats: Typ "mfirt:QueryTargetItem" har ändrats till "ldt:QueryTargetItem". Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 (pdf)

 • Publicerades 6.6.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat WageReportSummaryFromIR, med vilket materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter (312/313) distribueras ur inkomstregistret.
 • Materialet är avsett för prestationsbetalare.
 • Till den allmänna strukturen som beskrivs i avsnitt 2 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (WageReportSummaryFromIR)
  har lagts till uppgifterna Typ som saknats i datagrupperna. Korrigeringen påverkar inte genomförandet.

Datadistribution – Scheman – Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett 2021 (pdf)

 • Publicerades 26.1.2022
 • I dokumentet beskrivs schemat RejectedPaperReportsFromIR, med vilket materialet Förkastade anmälningar inlämnade med pappersblankett (950) distribueras ut inkomstregistret. Materialet innehåller förkastade anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som lämnats in med pappersblankett.

Datadistribution – Scheman – Förkastade anmälningar som lämnats in på pappersblankett 2024 (pdf)

 • Publicerades 22.5.2023

Dokumentet för år 2021:

 • I datagruppen Uppgifter om anmälningar har i elementet Materialets utredningsreferens typen korrigerats till irct:String40.

Dokumentet för år 2024:

 • En version av dokumentet med ändringar av datainnehållet för 2024 har publicerats.
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Uppgifter om materialbeställningen (Subscription): Åtkomstprofil (QueryProfile)
 • Följande uppgift har tagits bort från datagruppen Uppgifter om anmälningar (Reports): Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag (PaymentDate)
Datadistribution – tidigare innehållsbeskrivningar

Anvisningar för applikationsutvecklare

Anvisningarna för applikationsutvecklare är tekniska anvisningar för den som genomför gränssnitt.

Anvisningar för applikationsutvecklare
Anvisningar för applikationsutvecklare – senaste anvisningar Senaste ändringar

Tekniskt gränssnitt – Tillämpningsanvisning 2021 (pdf)

 • Publicerades 24.5.2022
 • I dokumentet beskrivs principerna för genomförandet av inkomstregistrets tekniska gränssnitt med tanke på den som genomför systemintegrationen.
 • Strukturen av SOAP-fel har preciserats i punkt 7.1.2.

Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2022 (zip)

Tekniskt gränssnitt – ZIP – fil för applikationsutvecklare 2022 (pdf)

 • Publicerades 21.10.2021
 • Zip-fil, som innehåller schemanas xsd-beskrivningar och tjänsternas WSDL-beskrivningar.
 • I pdf-dokumentet beskrivs zip-filens innehåll.
 • En version om dokumentet med datainnehållsändringarna för 2022 har publicerats.

Tekniskt gränssnitt – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (zip)

Tekniskt gränssnitt – underteckning av meddelande, exempelgenomförande (pdf)

 • Publicerades 23.3.2018
 • Zip-filen innehåller genomförandet av ett kundgränssnitt (client) på .Net/C#-språket på kallelse av Echo-tjänsten (EchoService) och ett meddelande om begäran om underskrift som ska sändas.
 • I pdf-dokumentet beskrivs zip-filens innehåll.
 
Anvisningar för applikationsutvecklare – tidigare anvisningar
Sidan har senast uppdaterats 22.5.2023