Tietoa sivustosta

Kuvituskuva, ei merkityksellistä sisältöä

Harmaa talous & talousrikollisuus sivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa. Sivustoa ylläpidetään keskeisten harmaan talouden torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyöllä.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Sen tarjoama tieto parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin. Sivusto antaa myös yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Sivustolta ei voi laittaa viranomaisasiaa vireille. Voit ottaa yhteyttä sivustoon liittyvissä asioissa sähköpostilla osoitteeseen htsy.htr@vero.fi.