Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vahvistettujen tappioiden vähentäminen – osakeyhtiö ja osuuskunta

Jos yhteisön eli osakeyhtiön tai osuuskunnan verovuoden tulos on tappiollinen ja Verohallinto vahvistaa tappion, sen saa vähentää verotuksessa seuraavina vuosina. Vahvistettu tappio vähennetään voitollisesta tuloksesta 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tulo syntyy. Yhteisön ei tarvitse itse ilmoittaa tappioiden vähentämistä veroilmoituksessa, vaan Verohallinto vähentää vahvistetut tappiot verotuksessa automaattisesti.

Tappiot vähennetään sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet. Verovuodesta 2020 alkaen useimmilla yhteisöillä ei kuitenkaan enää ole henkilökohtaista tulolähdettä. Jos aiempina vuosina syntyneitä henkilökohtaisen tulolähteen tappioita on vielä vähentämättä, ne vähennetään elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksesta.

Esimerkki, verovuosi 2020: Yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 2 000 euroa ja maatalouden tulolähteen tulos on 1 000 euroa. Yhtiöllä on verovuodelta 2019 vähentämättä henkilökohtaisen tulolähteen tappiota 2 500 euroa. Henkilökohtaisen tulolähteen tappio vähennetään elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksesta. Tappion vähentämisen jälkeen yhtiön elinkeinotoiminnan verovuoden 2020 verotettava tulo on 0 euroa ja maatalouden tulolähteen verotettava tulo on 1 000 euroa. Näistä yhtiölle tulee maksettavaksi tuloveroa yhteensä 20 % eli 200 euroa.

Esimerkki, verovuosi 2021: Yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 1 500 euroa ja maatalouden tulolähteen tulos 2 000 euroa. Yhtiöllä on vähentämättä henkilökohtaiseen tulolähteen tappioita 500 euroa. Yhtiön elinkeinotoiminnan verotettava tulo on 1 000 euroa ja maatalouden tulolähteen verotettava tulo on 2 000 euroa. Yhtiölle tulee maksettavaksi tuloveroa 20 % eli 600 euroa.

Omistajanvaihdosten vaikutus tappioiden vähentämiseen

Yhteisö ei voi enää vähentää aiempia tappioita, jos kaikki nämä ehdot täyttyvät:

  • Yhteisön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa joko suoraan tai välillisesti.
  • Vaihdokset ovat tapahtuneet tappiollisen vuoden aikana tai sen jälkeen.
  • Vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi, esimerkiksi kaupan tai vaihtokaupan seurauksena.

Osuuskunnat menettävät tappioiden vähentämisoikeuden myös silloin, kun osuuskuntaan tulee uusi jäsen ja hän merkitsee enemmän uusia osuuksia kuin mitä entisillä jäsenillä on ollut yhteensä. Sillä ei ole merkitystä, mikä on uuden jäsenen äänimäärä: tappioita ei voi vähentää, vaikka uusi jäsen saisi vain yhden äänen.

Yhteisö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta. Lue lisää vahvistetusta tappiosta ja omistajanvaihdoksesta

Jos osakkaana on toinen yhteisö tai yhtymä, myös välilliset omistajanvaihdokset eli muutokset tällaisen osakkaan omissa omistussuhteissa otetaan joissakin tapauksissa huomioon. Omistajanvaihdoksilla on merkitystä, jos nämä ehdot täyttyvät:

  • yhteisö tai yhtymä omistaa toisesta yhteisöstä vähintään 20 %
  • yli puolet omistavan yhteisön tai yhtymän omista osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa.

Tällaisessa tapauksessa osakkaan omistuksessa oleva osa toisesta yhteisöstä on verotuksen kannalta vaihtanut omistajaa.

Esimerkki: X Oy omistaa kaikki Z Oy:n osakkeet. Kun X Oy:n osakkeista yli puolet vaihtaa omistajaa, kaikkien Z Oy:n osakkeiden katsotaan vaihtaneen omistajaa.

Jos yhtiö on pörssilistalla julkisen kaupankäynnin kohteena, osakkeiden omistajanvaihdokset eivät estä tappioiden ja käyttämättömien hyvitysten vähentämistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.3.2021