Dataskydd och offentlighet

För att verkställa beskattningen samlar Skatteförvaltningen in, registrerar och behandlar personuppgifter. Beskattningsuppgifter är i regel sekretessbelagda. Offentliga är endast de handlingar och register som särskilt anges i lag.