Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens strategi

Verksamhetsidé

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tidpunkt för att finansiera samhällets funktioner.

Kundinriktningen styr vår verksamhet: vi använder information om kundförståelse i all vår verksamhet, handledning och utveckling så att kundens verksamhet underlättas och skatteintaget säkras. Vi förnyar kontinuerligt vårt kunnande och satsar på att förstå kundens helhetssituation. Vi samarbetar tätt med företag, intressentgrupper och den offentliga förvaltningen, och är öppna för nya utvecklingsförslag. Vi riktar våra resurser på basis av bevisad genomslagskraft. Vi leder med mål, information och ett coachande grepp. Vi förbättrar smidigheten i vår verksamhet genom att öka självstyrningen och utnyttja modeller för smidig utveckling.

Mål

Våra strategiska mål är

  • att säkra inflödet av skatteintäkter
  • att beskattningen är rättvist verkställd
  • att kunderfarenheterna är positiva

Vi ser till att beskattningen är smidig och funktionssäker. Vi skaffar och utnyttjar beskattningsuppgifter täckande. Vi bekämpar grå ekonomi och avlägsnar på så sätt osund konkurrens. Genom att förnya våra verksamhetssätt tryggar vi inflödet av skatteintäkter också i framtiden.

Vår verksamhet är på nationell nivå harmoniserad, högklassig och förväntad ur kundernas synvinkel.

Vårt mål är att skapa en positiv kunderfarenhet i all skötsel av skatteärenden. Vår verksamhet baserar sig genuint på kundinriktning, kundförståelse och kundernas aktiva medverkan. Vi vill agera så att skatteärendena är så lättskötta som möjligt och att vår verksamhet uppfyller eller rentav överstiger våra kunders förväntan.

Värden

Våra värden är:

  • Förtroende
  • Samarbete
  • Förnyelse

Vår verksamhet baserar sig på förtroende och öppenhet. Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tidpunkt för att finansiera samhällets funktioner.

Vi lyckas tillsammans. Vi värdesätter och utnyttjar varandras idéer, kompetens och sakkunskap. Vi vill och kan förnyas.

Vi utvecklar modigt och målmedvetet nya verksamhetssätt och tjänster tillsammans. Vi följer vår tid och vill kontinuerligt göra saker och ting bättre.

Vision

Vi skapar den bästa beskattningen – tillsammans

Tillsammans med våra intressentgrupper och partner säkrar vi smidig skötsel av skatteärenden i och med att uppgifterna som behövs i beskattningen skapas automatiskt i samband med transaktionen som ska beskattas. På det här sättet är beskattningen en smidig del av vardagen för företag och människor. Vi säkrar skatteintaget och bibehåller skattefelet som litet.

Sidan har senast uppdaterats 3.3.2023