Skatteförvaltningens strategi 2019–2024

Verksamhetsidé

Vi genomför beskattningen till rätt belopp och vid rätt tidpunkt för att finansiera samhällets funktioner.
 • Vi säkerställer inflödet av skatteintäkter för samhällets bruk genom att heltäckande inhämta och utnyttja beskattningsuppgifter.
 • Vi bekämpar grå ekonomi och avlägsnar på så sätt osund konkurrens.
 • Vi ser till att vår verksamhet ger resultat och fungerar säkert.
 • Vi satsar på vår personals kunnande och arbetsgemenskapens välbefinnande.
 • Vår verksamhet är harmoniserad och effektfull.
 • När det är lätt att sköta skatteärenden och beskattningen verkställs rättvist leder det till en positiv kunderfarenhet.

Värderingar

Våra värderingar är:

 • Förtroende
 • Samarbete
 • Förnyelse
   

Målsättningar

Våra strategiska målsättningar är

 • säkrat inflöde av skatteintäkter
 • rättvist verkställd beskattning
 • en positiv kunderfarenhet

Riktlinjer som styr Skatteförvaltningens verksamhet

Tillvägagångssätt

 • Vi förbättrar smidigheten i vår verksamhet: vi ökar självstyrningen och utnyttjar stegvis nya verksamhetsmodeller.
 • Med processtyrning på Skatteförvaltningens nivå säkrar vi funktionssäkerheten, effektiviteten och enhetligheten i beskattningen.

Kundorientering

 • Utvecklingen av våra tjänster baserar sig på kundförståelse och inkludering av kunder.
 • Vi underlättar verksamheten för våra kunder genom att utveckla våra tjänster tillsammans med våra samarbetsparter.

Personalens kompetens

 • Den strategiska personalplanen utgör grunden för utvecklingen av kompetensen och rekryteringarna.
 • Vi satsar på att förstå helhetssituationen för kunderna i uppgifterna och kunnandet.

Ledning

 • Ledarskapet inom Skatteförvaltningen baserar sig på gemensamma mål och kunskapsbaserad ledning. Målsättningarna för den operativa verksamheten och utvecklingen kommer från strategin.
 • Det inhemska och internationella samarbetet är målinriktat, systematiskt och verksamt.

Resursfördelning

 • Vi reserverar minst 75 % av årsverkena till Skatteförvaltningens basverksamhet och utvecklingen av den.
 • Vi riktar våra resurser på basis av bevisad genomslagskraft och till strategiska utvecklingshelheter genom att samtidigt minska på parallell utveckling.

Vision

Vi skapar den bästa beskattningen – tillsammans

Skatteförvaltningen är en av föregångarna inom den digitala ekonomin. Vi har införlivat våra tjänster i tredje parters affärsverksamhetsplattformar. Kunden behöver inte tänka på beskattningen eftersom beskattningen sker där transaktionen som ska beskattas uppstår. På detta sätt har beskattningen enkelt införlivats med människornas vardag. Skattefelet har minskat och samhällets finansiering är säkrad.