Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Skatteintäkternas utveckling: I januari–augusti 2022 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 55 799 miljon euro i skatter

Nyhet, 13.9.2022

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 24 449 miljoner i januari-august vilket är 1 556 miljoner (+6,8 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 22 054 miljoner, vilket är 889 miljoner (+4,2 %) mer än året innan.

I januari-august var intaget av samfundsskatter 5 722 miljoner, vilket är 1 251 miljoner (+28,0 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 14 276 miljoner i januari-august vilket är 953 miljoner (+7,1 %) mer än i fjol.

Sidan har senast uppdaterats 13.9.2022