Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här ber du om betalningsarrangemang i MinSkatt

Om du inte kan betala skatten inom den utsatta tiden kan du ansöka om mer tid för att betala genom att lämna en begäran om betalningsarrangemang.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster). Fortsätt sedan så här.

 1. Se bild

  Välj på ingångssidan i MinSkatt fliken Funktioner.

 2. Se bild

  Välj i punkten Betalning länken Begäran om betalningsarrangemang.

 3. Se bild

  Begäran om betalningsarrangemang består av 3 faser. 

  Fasen Betalningsplan: I den här fasen ser du de skatter som ingår i betalningsarrangemanget och uppgifterna om betalningsarrangemanget.

  • Välj antalet betalningsrater.
  • Välj förfallodagen för den första betalningsraten.

  Det kan välja 1−24 betalningsrater. Tiden mellan betalningsraterna är 1 månad. Om du endast har att betala personkundens kvarskatt, förskottsskatt, arvsskatt, gåvoskatt och fastighetsskatt kan du välja betalningsraterna med 2 månaders mellanrum. Då kan antalet betalningsrater vara högst 12. Den första förfallodagen ska infalla högst 30 dagar efter den dag då du lämnar begäran om betalningsarrangemang.

 4. Se bild

  Fasen Planerad betalningstidtabell: Du ser förfallodagarna för och beloppet av de rater som ska betalas.

  Du visas automatiskt som lämnare av tilläggsuppgifter om Skatteförvaltningen känner till dina kontaktuppgifter. Om någon annan lämnar tilläggsuppgifter ska du ange hens kontaktuppgifter. Lägg till dina kontaktuppgifter om de saknas.

 5. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021