Tillgängligheten av Skatteförvaltningens digitala tjänster

Skatteförvaltningen vill säkerställa alla lika möjlighet att använda Skatteförvaltningens digitala tjänster.

Att förbättra tillgängligheten är en viktig del av det kundinriktade utvecklandet av Skatteförvaltningens tjänster. En bättre tillgänglighet av digitala tjänster är en fördel för alla eftersom tjänsternas kvalitet och användbarhet samtidigt förbättras och behovet av användarsupport för dem minskar.

Med tillgänglighet avses att det tekniska genomförandet och innehållet i digitala e-tjänster, webbplatser och mobilappar är tillgängligt för alla oberoende av fysiska eller kognitiva begränsningar.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar myndigheterna att erbjuda tillgängliga e-tjänster. Skatteförvaltningens nuvarande tjänster och webbplatser ska senast 23.9.2020 uppfylla de tillgänglighetskrav som ställts i lagen.

Skatteförvaltningen korrigerar de nuvarande digitala tjänsterna till tillämpliga delar och publicerar tillgänglighetsutlåtandena senast 23.9.2020. Våren 2020 tas det i bruk en responsblankett om tillgänglighet. På den kan man lämna respons om tillgänglighetsbrister.

I fortsättningen beaktas tillgänglighetskraven alltid när nya tjänster planeras och gamla tjänster utvecklas.

Tilläggsuppgifter om tillgänglighet