Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Valitse luotettava sopimuskumppani

Liiketoiminta luotettavan sopimuskumppanin kanssa hyödyttää oman yritystoimintasi lisäksi koko yhteiskuntaa.

Yrittäjänä sinun tulee toimia huolellisesti eli velvollisuutesi on arvioida sopimuskumppanisi verotuksellista luotettavuutta. Tällöin et myöskään joudu vastuuseen mahdollisesta petollisesta toimitusketjusta.

Harmaa talous vahingoittaa paitsi henkilöitä ja yrityksiä, myös koko yhteiskuntaa. Verotuloilla rahoitetaan julkisia palveluita. Harmaan talouden toimijoiden laiminlyöntien seurauksena muiden täytyy maksaa enemmän veroja. Harmaa talous aiheuttaa vahinkoa myös rehellisten yrittäjien toiminnalle. Harmaa talous vääristää yleistä hintatasoa ja vaikuttaa yritysten kilpailuasemaan. Lisäksi erilaisten palvelujen ja hyödykkeiden turvallisuus ja laatu kärsivät.

Voit arvioida sopimuskumppanin luotettavuutta eri tavoin

Tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten lisäksi yritys voi arvioida mahdollista harmaan talouden toimintaa erilaisten tunnusmerkkien avulla.

1) Kiinnitä huomiota hintaan ja taustaan

 • Palveluiden ja hyödykkeiden hinta on huomattavasti markkinahintaa alhaisempi.
 • Sopimuskumppanilla ei ole pitkää liiketoimintahistoriaa.
 • Yritys tai sen edustaja ei tunne tuotetta tai markkinaa.
 • Yritystä ei ole Verohallinnon rekistereissä, vaikka liiketoiminta on laajaa.
 • Yritys ei anna luotettavaa selvitystä siitä, millä työvoimalla palvelut tuotetaan.

2) Kiinnitä huomiota toimintatapoihin

 • Sopimuskumppania edustaa joku muu kuin yrityksen viralliset vastuuhenkilöt.
 • Yhteys- tai vastuuhenkilöt pysyvät samoina, mutta yrityksen yhteystiedot tai pankkitili vaihtuvat toistuvasti.
 • Yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat, yhtiö pysyy samana, mutta hinta laskee olennaisesti

3) Kiinnitä huomiota maksujärjestelyihin

 • Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.
 • Maksu pyydetään maksamaan kolmannelle osapuolelle tai ulkomaiselle tilille (esim. veroparatiisit).
 • Maksu pyydetään suorittamaan usealle eri tilille.

Maksujärjestelyt eivät vaikuta järjellisiltä tai muutoin herättävät epäilyksiä.
Nämä tunnusmerkit kannattaa ottaa osaksi omaa rutiinia sopimuskumppanin luotettavuuden arvioimisessa.

Mahdollisista väärinkäytöshavainnoista kannattaa ilmoittaa vihjetietolomakkeella.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2020