1A Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat, täyttöohje

Ilmoita tällä lomakkeella matkakulut, jotka perustuvat näihin matkoihin:

 • vakituisen asunnon (kodin) ja varsinaisen työpaikan väliset matkat
 • matkat toisella paikkakunnalla sijaitsevan majoittumispaikan (esimerkiksi kakkosasunnon) ja ns. toissijaisen työpaikan välillä
  Mitä toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan?

Voit antaa tiedot joko OmaVerossa tai tällä lomakkeella. Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Jos sinulla on ollut useita eri työpaikkoja tai esimerkiksi kotiosoitteesi on muuttunut vuoden aikana, voit antaa tiedot useammalla lomakkeella.

Ilmoita muut matkakulut OmaVerossa tai käytä seuraavia lomakkeita:

Vähennyksen voi saada verokortille

Voit ilmoittaa matkakulut verokorttia varten. Silloin vähennys otetaan huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa eikä vasta jälkikäteen lopullisessa verotuksessa.

Ilmoita tiedot verokorttia varten OmaVerossa. Voit kuitenkin hakea muutosta verokorttiin myös paperilomakkeella 5010 (Verokorttihakemus ja/tai ennakkoverohakemus). Liitä silloin mukaan tämä lomake.

Verokorttia varten ilmoittamasi matkakulut siirtyvät myös esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa. Jos korjaat näitä tietoja, anna kaikkien ilmoittamiesi asunnon ja työpaikan välisten matkojen tiedot uudelleen.

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen

Voit ilmoittaa asunnon ja työpaikan väliset matkat myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Anna silloin tiedot OmaVerossa tai palauta tämä lomake esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet matkakuluista oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan tämä lomake. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, ilmoita kaikki asunnon ja työpaikan välisiä matkoja koskevat tiedot.

Vähennyksen määrä ja omavastuu

Asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja voi vähentää enintään 7 000 euroa. Omavastuu on 750 euroa. Ilmoita matkakulut vain, jos ne ylittävät omavastuun. Ilmoita matkakulut silloin kokonaan eli älä vähennä summasta omavastuuosuutta. Verohallinto vähentää sen puolestasi.

Jos olet ollut osan vuotta työttömänä työnhakijana, matkakulujen omavastuu on pienempi. Jokainen täysi työttömyyskorvauskuukausi (=21,5 korvauspäivää) pienentää omavastuuta 70 euroa. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään 140 euroa. Verohallinto laskee omavastuun muilta viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella.

Voit vähentää kulut vain työssäoloajalta ja toteutuneiden matkojen perusteella. Säännöllisessä ansiotyössä on tavallisesti keskimäärin 5-päiväinen työviikko ja kuukauden kesäloma. Tämän vuoksi matkakuluvähennyksen voi yleensä saada vain 22 päivältä kuukaudessa ja 11 kuukaudelta vuodessa.

Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Huomaa, että muutos verojesi määrään ei ole yhtä suuri.

Lue lisää matkakustannusten vähentämisestä

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat matkakuluja.

2 Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut julkisella kulkuneuvolla / vuosi

Jos kuljet vakituiselta asunnolta (kodista) työpaikalle ja julkisia kulkuneuvoja on käytettävissä, tee vähennys halvimman lippuhinnan mukaan, vaikka kulkisit matkat esimerkiksi omalla autolla.

Ilmoita matkasta seuraavat tiedot:

 • Mistä: kotiosoitteesi eli asunnon ja työpaikan välisen matkan lähtöpaikka
 • Mihin: työpaikkasi osoite
 • Alkamispäivä ja päättymispäivä: se ajanjakso, jonka aikana olet kulkenut asunnon ja työpaikan välisiä matkoja
 • Matka edestakaisin: edestakaisen matkan pituus
 • Matkakulut tänä aikana yhteensä: matkakulut koko ajanjaksolta yhteensä.

Jos käytät matkaan useita julkisia kulkuneuvoja, ilmoita eri kulkuneuvojen lippujen hinnat yhteensä kohdassa "Matkakulut tänä aikana yhteensä".

3 Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut muulla kuin julkisella kulkuneuvolla / vuosi

3.1 Merkitse rastilla, millä kulkuneuvolla olet kulkenut matkan. Jos olet vuoden aikana käyttänyt matkaan useita eri kulkuneuvoja, merkitse rastilla se kulkuneuvo, jota olet käyttänyt eniten vuoden aikana. Mikäli käyttämääsi kulkuneuvoa ei löydy lomakkeen vaihtoehdoista, jätä tämän kohdan rastikentät tyhjäksi.

3.2 Rastita perusteet sille, että olet käyttänyt muuta kuin julkista liikennettä. Voit tehdä vähennyksen muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan seuraavissa tilanteissa:

 • julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä
 • yhteen suuntaan on vähintään 3 kilometriä sellaista kävelymatkaa, jolla ei ole julkista liikennettä
 • odotusaika meno-paluumatkalla olisi yhteensä vähintään 2 tuntia (esim. julkisen kulkuneuvon vaihdon vuoksi)
 • matka alkaa tai päättyy yöllä (klo 00.00–05.00).

Jos rastitat kohdan "Muu syy", kerro myös perustelut sille, että et ole voinut käyttää julkista kulkuneuvoa.

Merkitse lomakkeeseen myös:

 • Mistä: kotiosoitteesi eli asunnon ja työpaikan välisen matkan lähtöpaikka
 • Mihin: työpaikkasi osoite
 • Alkamispäivä ja päättymispäivä: se ajanjakso, jonka aikana olet kulkenut asunnon ja työpaikan välisiä matkoja
 • Matka edestakaisin: edestakaisen matkan pituus
 • Matkakulut tänä aikana yhteensä: matkakulut koko ajanjaksolta yhteensä
 • Kuinka monta kertaa ajanjakson aikana olet kulkenut tämän matkan muulla kuin julkisella kulkuneuvolla.

Tarkista, kuinka paljon matkakuluvähennystä eri kulkuneuvoista voi saada:
Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Jos käytät matkaan useita eri kulkuneuvoja, ilmoita matkakulujen yhteismäärä kohdassa "Matkakulut tänä aikana yhteensä".

4 Työsuhdematkalippu (Täytä vain, jos haet muutosta verokorttiin.)

Jos olet saanut työnantajalta työsuhdematkalipun, merkitse sen arvo tähän. Täytä tämä kohta vain, jos ilmoitat matkakuluja verokorttia varten. Veroilmoitusta varten tätä tietoa ei tarvitse täyttää, sillä Verohallinto saa tiedon työnantajaltasi.

5 Työsuhdepolkupyörä (Täytä vain, jos haet muutosta verokorttiin.)

Jos olet saanut työnantajalta työsuhdepolkupyörän, merkitse sen luontoisetuarvo tähän. Työsuhdepolkupyörän arvo vähennetään työsuhdematkalipun verovapaasta määrästä, sillä verovapaa määrä 3 400 euroa on yhteinen. Täytä tämä kohta vain, jos ilmoitat matkakuluja verokorttia varten. Veroilmoitusta varten tätä tietoa ei tarvitse täyttää, sillä Verohallinto saa tiedon työnantajaltasi.

Jos käytät työsuhdepolkupyörää asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ja työsuhdepolkupyörän luontoisetuarvo ylittää 1 200 euroa, voit pyytää matkakuluvähennystä 85 euroa polkupyörällä kohdassa 3 Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut muulla kuin julkisella kulkuneuvolla / vuosi

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.