Verohallinnon VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES -asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Verohallinnon voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Verohallinnolla on yksi VES-numero, joka on 281851 ja yksi TES-numero, joka on 281805. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Valtiokonttorin lupaa.

Virkaehtosopimukset (VES) 281851

Pöytäkirja 15.3.2021 perustuen valtiovarainministeriön 13.5.2020 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin (pdf)
Verohallinto/JUKO, JHL, Ammattiliitto Pro ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 15.3.2021

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 18.2.2021 (pdf)
Verohallinto/JUKO, JHL ja Ammattiliitto Pro
Allekirjoituspvm: 18.2.2021
Voimassaolo: 1.1.2021–31.12.2021

Pöytäkirja 29.5.2020 perustuen valtiovarainministeriön 13.5.2020 antamiin neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin (pdf)
Verohallinto/JUKO, JHL, Ammattiliitto Pro ja Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 29.5.2020
Voimassaolo: 1.4.2020–28.2.2022

Tarkentava virkaehtosopimus Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 26.9.2011 (pdf)  
Verohallinto/ JUKO, Pardia ja JHL
Allekirjoituspvm: 26.9.2011
Voimassaolo: 1.3.2010–29.2.2012 (jatkuva)

Työehtosopimukset (TES) 281805

Tarkentava työehtosopimus luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista 18.2.2021 (pdf)
Verohallinto/Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 18.2.2021
Voimassaolo 1.1.2021–31.12.2021

Työehtosopimus Verohallinnossa noudatettavasta palkkausjärjestelmästä 26.9.2011 (pdf)  
Verohallinto/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 26.9.2011
Voimassaolo: 1.3.2010–29.2.2012 (jatkuva)

Verohallinnon ja Verohallinnon ATK-henkilöt VERO-ATK välinen työehtosopimus 26.4.2010 (pdf) 
Verohallitus / Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 26.4.2010
Voimassaolo: 1.3.2008–29.2.2012 (jatkuva)

Pöytäkirja työsopimussuhteessa olevaan henkilöstöön sovellettavasta uudesta palkkausjärjestelmästä (pdf)  
Verohallitus/ Vero-ATK
Allekirjoituspvm: 20.12.2005
Voimassaolo: 1.9.2005–30.9.2007 (jatkuva)

Muut valtion virastojen ja laitosten virka- ja työehtosopimusasiakirjat

Keskustason virka- ja työehtosopimukset