Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot

Tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2021 tulevat julkisiksi 9.11.2022.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja ovat:

  • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta
  • valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
  • kunnallisverotuksessa verotettava tulo
  • tulovero
  • kunnallisvero
  • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä
  • ennakoiden yhteismäärä
  • veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus

Tuloverotuksen julkiset tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina. Jos verotukseen tulee myöhemmin muutoksia esimerkiksi muutoksenhaun tai oikaisun johdosta, muutokset eivät ole julkisia.

Julkiset tiedot eivät ole nähtävillä vero.fi:ssä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja. Laissa on rajoitettu henkilötietojen luovuttamista, eikä tietojen vieminen internetiin kaikkien nähtäväksi ole mahdollista. Tästä syystä tiedot ovat sähköisesti nähtävillä vain Verohallinnon toimipisteissä.

Julkisia tietoja voi pyytää puhelimitse ja katsella asiakaspäätteiltä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä puhelimitse palvelunumerosta 029 497 002 (Henkilöasiakkaan veroilmoitus).

Julkiset tiedot ovat myös nähtävillä lähes kaikissa Verohallinnon toimipisteissä. Toimipisteen asiakaspäätteeltä näkee henkilön verotustiedot verovuodesta 2009 lähtien.

Asiakaspäätteet ovat käytettävissä toimipisteiden aukioloaikoina.

Julkiset tiedot herättävät eniten kiinnostusta muutaman viikon ajan niiden julkiseksi tulon jälkeen. Näin ollen asiakaspäätteillä saattaa olla jonoa tänä aikana. Jos tietojen hakeminen ei ole välttämätöntä heti, se kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan.

Henkilöasiakkaan tietoja voi hakea maakunnan, henkilön nimen ja syntymävuoden perusteella. Pakollisia hakuehtoja ovat maakunta ja sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta.

Asiakaspäätteeltä tietoja ei voi tulostaa tai kopioida tietovälineelle, mutta asiakas voi itse tehdä muistiinpanoja tiedoista. Verohallinto luovuttaa tietoja myös paperiotteena tai tulosteena. Otteesta veloitetaan 15 euroa.

Koska tiedot ovat julkisia, niitä voi katsella ilman tunnistautumista eikä katselukertoja rekisteröidä.

Omia tietoja ei voi poistaa julkisista tiedoista

Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi. Tämä tarkoittaa, että Verohallinnolla on lakisääteinen velvoite asettaa kaikkien verovelvollisten julkiset verotustiedot nähtäville ja antaa niistä tietoa. Verohallinto ei siis voi poistaa yksittäisen asiakkaan tietoja julkisista tiedoista.

Asiakkaalla oikeus vastustaa tietojensa luovutusta tiedotusvälineille

Verohallinto luovuttaa vuosittain henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja tiedotusvälineille sähköisessä muodossa journalistisiin tarkoituksiin. Asiakkaalla on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus vastustaa tietojensa luovuttamista tähän tarkoitukseen.

Lisätietoa: