Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot

Tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2020 tulevat julkisiksi marraskuussa 2021.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisia tietoja ovat:

  • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta
  • valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
  • kunnallisverotuksessa verotettava tulo
  • tulovero
  • kunnallisvero
  • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä
  • ennakoiden yhteismäärä
  • veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus

Tuloverotuksen julkiset tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina. Jos verotukseen tulee myöhemmin muutoksia esimerkiksi muutoksenhaun tai oikaisun johdosta, muutokset eivät ole julkisia.

Julkiset tiedot eivät ole nähtävillä vero.fi:ssä

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot ovat henkilötietoja. Jos Verohallinto veisi tiedot Internetiin, tarkoittaisi se koko julkisten tietojen luettelon luovuttamista kaikille Internetin käyttäjille. Laissa on rajoitettu henkilötietojen luovuttamista, eikä tällainen luovuttaminen ole mahdollista. Tästä syystä tiedot ovat sähköisesti nähtävillä vain Verohallinnon toimipisteissä.

Julkisia tietoja voi pyytää puhelimitse ja katsella asiakaspäätteiltä

Tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä puhelimitse:

  • Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 002 (suomi) ja 029 497 003 (ruotsi)

Julkiset tiedot ovat myös nähtävillä lähes kaikissa Verohallinnon toimipisteissä. Koronatilanteen vuoksi suosittelemme välttämään verotoimistossa asiointia.

Asiakaspäätteet ovat käytettävissä toimipisteiden aukioloaikoina. Verotoimistojen aukioloajoissa on koronatilanteen takia muutoksia ja supistuksia.

Julkiset tiedot herättävät eniten kiinnostusta muutaman viikon ajan niiden julkiseksi tulon jälkeen. Näin ollen asiakaspäätteillä saattaa olla jonoa tänä aikana. Jos tietojen hakeminen ei ole välttämätöntä heti, se kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan.

Henkilöasiakkaan tietoja voi hakea maakunnan, henkilön nimen ja syntymävuoden perusteella. Pakollisia hakuehtoja ovat maakunta ja sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta.

Asiakaspäätteeltä tietoja ei voi tulostaa tai kopioida tietovälineelle, mutta asiakas voi itse tehdä muistiinpanoja tiedoista. Verohallinto luovuttaa tietoja myös paperiotteena tai tulosteena. Otteesta veloitetaan 15 euroa.

Omia tietoja ei voi poistaa julkisista tiedoista

Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi. Tämä tarkoittaa, että Verohallinnolla on lakisääteinen velvoite asettaa kaikkien verovelvollisten julkiset verotustiedot nähtäville ja antaa niistä tietoa. Verohallinto ei siis voi poistaa yksittäisen asiakkaan tietoja julkisista tiedoista.

Asiakkaalla oikeus vastustaa tietojensa luovutusta tiedotusvälineille

Verohallinto luovuttaa vuosittain henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja tiedotusvälineille sähköisessä muodossa journalistisiin tarkoituksiin. Asiakkaalla on yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus vastustaa tietojensa luovuttamista tähän tarkoitukseen.

Lisätietoa: