Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista

Voimassaolo
1.1.2019 -

Ennakkoratkaisut

Hinnasto ennakkoratkaisuista

Keskusverolautakunnan päätös

980 €

 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä
 • Ennakkoratkaisu ei koske maatalouden tuloverotusta, elinkeinoverotusta tai arvonlisäverotusta

2520 €

 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta
 • Hakijana on muu kuin edellä mainittu verovelvollinen (hakijana on esimerkiksi osakeyhtiö tai osuuskunta)

4200 €

 • Ennakkoratkaisu vaatii laajaa selvitystyötä (yli 30 h asiantuntijatyötä). Hinta sisältää päätösmaksun.

120 €

 • Käsittelymaksu, jos lautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai jättää asian sillensä, jos asiakas esimerkiksi peruuttaa hakemuksensa

Verohallinnon päätös, joka sisältää ennakkoratkaisun

425 €

 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä
 • Ennakkoratkaisu ei koske maatalouden tuloverotusta, elinkeinoverotusta tai arvonlisäverotusta

212,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

1260 €

 • Hakijana luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta
 • Hakijana on muu kuin edellä mainittu verovelvollinen (hakijana on esimerkiksi osakeyhtiö tai osuuskunta)

630 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

255 €

 • Ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta

127,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

425 €

 • Ennakkoratkaisu koskee perintö- ja lahjaverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta

212,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

145 €

 • Ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää tai työnantajan sairausvakuutusmaksua

   

72,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

255 €

 • Ennakkoratkaisu koskee rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa

127,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

425 €

 • Ennakkoratkaisu koskee muuta veroasiaa

212,50 € silloin, kun ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen

 

Verohallinnon päätös, joka sisältää valmisteverotusta koskevan ennakkoratkaisun

550 €

 • ennakkoratkaisu on vaatinut tullilaboratorion tutkimuksen

385 €

 • ennakkoratkaisu ei ole vaatinut tullilaboratorion tutkimusta

 

Silloin, kun kaksi tai useampi ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta puolet maksusta. Maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2520 €

 

 

Verohallinnon päätös, joka sisältää autoverotusta koskeva ennakkoratkaisun

550 €

 • ennakkoratkaisu silloin, kun kysymys on kaupallisesta toiminnasta

165 €

 • ennakkoratkaisu silloin, kun hakijana on yksityishenkilö , eikä kysymys ole kaupallisesta toiminnasta

 

Päätösmaksu peritään myös, jos verovelvollinen tai rekisteröity asiamies on antanut ajoneuvosta autoveroilmoituksen ja peruuttaa sen verotuksen toimittamisen jälkeen autoverolain (1482/1994) 43 §:n mukaisesti

 

Silloin, kun kaksi tai useampi ennakkoratkaisu liittyy samaan asiakokonaisuuteen peritään jokaisesta ennakkoratkaisusta puolet maksusta. Maksu on kuitenkin vähintään kalleimman ennakkoratkaisun suuruinen ja enintään 2520 €

 

2520 €

 • Ennakkoratkaisu vaatii laajaa selvitystyötä (yli 30 h asiantuntijatyötä). Hinta sisältää päätösmaksun.

120 €

 • Käsittelymaksu, jos Verohallinto:
 • päättää olla antamatta ratkaisua,
 • jättää hakemuksen tutkimatta tai
 • jättää asian sillensä asiakkaan esimerkiksi peruuttaessa hakemuksensa
 • pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä

Muut maksulliset päätökset

Muiden maksullisten päätösten hinnasto

Verohallinnon päätös

425 €

 • Nimeämispäätös (tuloveroasetuksen 2 §)

500 €

 • Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta
 • Päätös edellyttää tavanomaista selvitystyötä (työmäärä 1–5 h)

850 €

 • Päätös yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta
 • Päätös edellyttää laajaa selvitystyötä (työmäärä yli 5 h)

575 €

 • Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa

575 €

 • Päätös oikeudesta käyttämättömien yhtiöveron hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa

575 €

 • Päätös arvonlisäverolain mukaisesta luvasta verottoman varaston pitämiseen

575 €

 • Päätös kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen tai toimitilan jälleenhankintavarauksen käyttöajan pidentämisestä

120 €

 • Käsittelymaksu, jos Verohallinto päättää jättää hakemuksen tutkimatta, jättää asian sillensä tai tekee muun ratkaisun

Autoverotus

1760 €

 • Päätös rekisteröidyksi autoveroasiamieheksi hyväksymisestä

 

 • Päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 235 €
 • Päätöstä koskevan hakemuksen hylkääminen 220 €

45 €

 • Päätös autoverolain 32 §:n mukaisesti ajoneuvon väliaikaiselle käytölle 2 §:n 2 momentissa säädetyn määräajan pidentämisestä enintään yhdellä vuodella

Valmisteverotus

770 €

 • yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lisäksi jokaisesta erillisestä varastosta 235 €, kuitenkin enintään 1100 €
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €

575 €

 • vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lisäksi jokaisesta erillisestä varastosta 220 €, kuitenkin enintään 880 €
 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €

110 €

 • lupa silloin, kun valmistajalla on vain kotimaisia toimituksia

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 110 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 110 €

 

valmisteverotuslaissa tarkoitettua veroedustajaa koskevat luvat

530 €

 • yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €

420 €

 • vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €

 

valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä vastaanottajaa koskevat luvat

595 €

 • yhdenmukaistettuja valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €

550 €

 • vain kansallisia valmisteveroja koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €

485 €

 • valmisteverotuslaissa tarkoitettua rekisteröityä lähettäjää koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 340 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €

310 €

 • valmisteverotuksen keskittämistä koskeva lupa

 

 • lupapäätösten voimassaoloajan pidentäminen tai vähäinen muuttaminen 310 €
 • hakemuksen tutkimatta jättäminen tai asian sillensä jättäminen 165 €

155 €

 • muut luvat

 

 • lupapäätöksen voimassaoloajan jatkaminen tai vähäinen muuttaminen taikka maksu silloin, kun Verohallinto jättää hakemuksen tutkimatta tai jättää asian sillensä 55 €

Asiakirjaluovutukset

Asiakirjaluovutusten hinnasto

Salassa pidettävä verotusasiakirja todistuksena tai jäljennöksenä

4 €

 • Todistuksena tai jäljennöksenä luovutettavan asiakirjan perushinta
 • Minimiveloitus 15 e laskutuskerta (1–3 asiakirjaa)

70 €/tunti

 • Jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 30 minuutin työn, luovutuksesta peritään tuntihinta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 70 €

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 140 €

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 210 €
   
 • Tavanomaisessa tietoluovutuksessa tuntihinta veloitetaan vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta.

Salassa pidettävät verotusasiakirjat sähköisessä muodossa

 
 • Laskutus tietopalvelun hinnaston mukaisesti

Julkinen tieto otteena tai tulosteena

4 €

 • Paperiotteena tai tulosteena luovutettavan asiakirjan perushinta
 • Minimiveloitus 15 e laskutuskerta (1–3 asiakirjaa)

70 €/tunti

 • Jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 30 minuutin työn, luovutuksesta peritään tuntihinta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 70 e

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 170 e

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 210 e
   
 • Tavanomaisessa tietoluovutuksessa tuntihinta veloitetaan vain annettavien tietojen tulostamiseen ja kopiointiin käytettävästä ajasta. Tietojen etsimiseen käytetystä ajasta ei veloiteta.
 • Silloin kun pyydetty asiakirja ei ole yksilöity siten, että se olisi löydettävissä Verohallinnon asiakirjarekistereistä sisältää tuntiveloitus myös tietojen hakemiseen käytetyn ajan.

Julkisten tietojen luovuttaminen silloin, kun pyydetty tieto on yksilöity siten, että se ei ole löydettävissä Verohallinnon asiakirjarekistereistä niissä käytettävän asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla

70 €/tunti

 • Tuntihinta veloitetaan tietojen hakemiseen käytetystä ajasta

  työn kesto yli 30 min
  mutta alle 1 h = 70 e

  työn kesto yli 1 h
  mutta alle 2 h = 140 e

  työn kesto yli 2 h
  mutta alle 3 h = 210 e
   
 • Tuloverotuksen julkiset tiedot on luokiteltu pääasiassa verovelvollisen nimellä, y-tunnuksella ja kiinteistötunnisteella. Silloin kun asiakas on yksilöinyt pyydetyt tiedot näillä tiedoilla, on tietojen antaminen maksutonta suullisesti tai sähköpostitse.
 • Pyydettäessä julkisia tietoja sähköisessä muodossa henkilötunnuksella yksilöitynä laskutetaan tietojen hakemiseen käytetty työ tietopalvelun hinnaston mukaisesti.

Asiakirjojen antaminen siten, että niistä on peitetty sellaiset salassa pidettävät osat ja tiedot:

 • jotka ovat yhdistettävissä yksittäiseen tunnistettavissa olevaan verovelvolliseen; tai
 • jotka voivat paljastaa muun salassa pidettävän tiedon

5 € / sivu

tavanomainen asiakirjan antaminen

10 € / sivu

asiakirjan antaminen vaatii erityisiä toimenpiteitä

Muut maksut

Muiden maksujen hinnasto

Muut suoritteet

145 €/tunti

 • Asiantuntijatyön omakustannehinta

60 €/tunti

 • Toimistotyön omakustannehinta

Postin hinnaston mukaisesti

 • Posti- ja toimituskulut

Postin hinnaston mukaisesti

 • Saantitodistusmaksu

2 € (+alv)

 • Asiakkaan omista asiakirjoista otetut kopiot 2 e/kpl
 • Minimilaskutus 15 e/laskutuskerta

Hinnoitellaan erikseen

 
 • Toimitila- ja virastopalvelut