Statistik om fastighetsbeskattningen

Fastighetsskatteprocenter

Procentsatsen för fastighetsskatten fastställs av kommunfullmäktige.

Fastighetsbeskattningen

Statistiken baserar sig på de fastighetsuppgifter som utgör grunden för de fastighetsskatter som Skatteförvaltningen påför. Fastighetsbeskattningen slutförs i september och den kan avvika från preliminära uppgifterna.