Kyrkoskatt

Kyrkoskatt betalas av medlemmarna i den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Om du hör till en evangelisk-luthersk eller ortodox församling och betalar kommunalskatt måste du också betala kyrkoskatt. Även dödsbon kan vara skyldiga att betala kyrkoskatt.

Beloppet av kyrkoskatt betalas på basis av församlingens inkomstskattesats (kyrkoskatteprocent) Procentsatsen varierar församlingsvis.

Också sådana personer som hör till någon annan evangelisk-luthersk kyrka än den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan vara skyldiga att betala kyrkoskatt i Finland om de betalar kommunalskatt i Finland.

Om du inte är medlem i kyrkan behöver du inte heller betala kyrkoskatt.

Du behöver inte separat anmäla ändringar i förhållandet mellan dig och kyrkan (om du skriver in dig, byter församling eller skriver ut dig ur kyrkan) till Skatteförvaltningen. Kontakta Skatteförvaltningen om uppgiften om hörande till kyrkan är fel i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller exempelvis i skattekortets utredningsdel.

Inträde i eller utträde ur kyrkan påverkar din kyrkoskatt från och med nästa år – inte tidigare

Avgörande för kyrkoskatten är om du har varit medlem i kyrkan vid utgången av det föregående året. Kyrkoskatt betalas alltså inte för det år då du blivit medlem, utan först för det följande året.

Också utträde ur kyrkan påverkar kyrkoskatten först följande år. För att slippa betala kyrkoskatt nästa år måste du lämna in en anmälan om utträde senast på kalenderårets näst sista dag.

Till vilken församling betalar du skatt?

Om du är medlem i en evangelisk-luthersk församling betalar du kyrkoskatt till den församling inom vars område du bott vid utgången av det föregående året. Hemorten är densamma som i kommunalbeskattningen.

Om du är medlem i Rikssvenska Olaus Petri församlingen betraktas du som medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Då betalar du kyrkoskatt till Olaus Petri-församlingen. Din hemort påverkar således inte kyrkoskatten.

Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland betalar kyrkoskatt till Tyska församlingen i Finland. Kyrkoskatten är inte nödvändigtvis lika stor för dig som för medlemmarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som bor i samma kommun.

Om du är medlem i en ortodox församling betalar du kyrkoskatt till den ortodoxa församling inom vars område din hemkommun ligger.