Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arbetsgivare: anmälningar om löneuppgifter för 2022 behandlas inte på Skatteförvaltningen 23.3.–13.4.

Nyhet, 8.3.2023

Lämna korrigeringar av inkomstregisteranmälningar för 2022 senast den 15 mars 2023. När du lämnar de korrigerade uppgifterna i tid hinner de till privatpersonernas förhandsifyllda skattedeklarationer.

Eftersom Skatteförvaltningen börjar skapa de förhandsifyllda skattedeklarationerna efter detta, behandlar Skatteförvaltningen inte till inkomstregistret lämnade anmälningarna om löneuppgifter, korrigeringarna och makuleringarna för 2022 mellan den 23 mars och 13 april. Under denna tidsperiod behandlas inte heller till inkomstregistret lämnade korrigeringar av pensions- och förmånsuppgifter.

Observera att om du lämnar uppgifter för 2022 mellan den 23 mars och 13 april visas uppgifterna bland arbetsgivarskyldigheterna i MinSkatt först den 14 april. Som inlämningsdag för anmälan registreras dock den dag då du lämnat anmälan till inkomstregistret.

Avbrottet i behandlingen påverkar inte separata anmälningar och inte heller de anmälningar som gäller 2023.

Ytterligare information: Arbetsgivare, korrigera felen i anmälningarna till inkomstregistret så snart som möjligt

 

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023