Skatteförvaltningen har skickat påminnelser som textmeddelanden

Nyhet, 5.1.2023

Vi har skickat påminnelser som textmeddelanden. Du kan kontrollera uppgifterna om påminnelserna i tabellen. Skatteförvaltningen har aldrig länkar i sina textmeddelanden.

Datum, ämne och målgrupp för de meddelanden som Skatteförvaltningen skickat samt antalet skickade meddelanden.
Datum Ämnet för textmeddelandet Mottagarna av meddelandet Antalet skickade meddelanden
5.1. och 10.1.2023 Den utsatta dagen för momsdeklarationen Näringsidkare, personbolag och aktiebolag 10 000
5.12. och 12.12.2022 Den utsatta dagen för momsdeklarationen Näringsidkare, personbolag och aktiebolag 10 000
29.11.2022–30.11.2023 Besvara den responsförfrågan som skickats via MinSkatt De som i MinSkatt fått responsförfrågan som gäller deklaration av virtuella valutor cirka 500
11.11.2022 E-faktura på fastighetsskatt Fastighetsägare som inte använder e-fakturor 1 000
7.11. och 11.11.2022 Den utsatta dagen för momsdeklarationen Näringsidkare, personbolag och aktiebolag 10 000
3.10., 5.10. och 10.10.2022 Den utsatta dagen för momsdeklarationen Näringsidkare, personbolag och aktiebolag 15 000
5.9.–9.9.2022 E-faktura på fastighetsskatt De fastighetsägare vars förfallodag för fastighetsskatt närmar sig. 7 500
5.9. och 9.9.2022 Den utsatta dagen för momsdeklarationen Näringsidkare och nya aktiebolag 10 000

Mer information

Textmeddelanden från Skatteförvaltningen

Information om falska meddelanden

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023