MinSkatt för utländska företag

Om ett utländskt företag inte har ett FO-nummer men företaget sköter skatteärenden i Finland kan företaget registrera sig som Skatteförvaltningens kund och sköta ärenden i MinSkatt. Om företaget har ett FO-nummer finns företaget redan i Skatteförvaltningens register.

MinSkatt är Skatteförvaltningens e-tjänst där du kan sköta företagets skatteärenden elektroniskt.

Företaget kan registrera sig som Skatteförvaltningens kund endast om det finns en klar orsak till kundrelationen.

Orsaker till att sköta skatteärenden i Finland är exempelvis

 • deklarationer för den särskilda ordningen för moms
 • anmälningar om byggande
 • överlåtelsebeskattning
 • fastighetsbeskattning.

Utländska privatpersoner kan ännu inte sköta ärenden i MinSkatt.

Skaffa dig en Katso-kod och fyll i ansökan i MinSkatt

 1. Ta i bruk en Katso-kod
 2. Logga in i MinSkatt

I anmälan ska du ange bland annat

 • företagets namn
 • företagets kontaktuppgifter
 • företagets hemland
 • företagets beteckning (momsnummer, TIN-nummer, utländskt företagsnummer eller utländskt handelsregisternummer) – ange samma nummer som när du skaffade dig Katso-koden
 • landet där beteckningen registrerats.

När vi har behandlat din ansökan och lagt till dina uppgifter i Skatteförvaltningens kundregister, får du ett meddelande om detta till din e-post. Efter det kan du logga in i MinSkatt och sköta företagets skatteärenden.