Vuokratuloja ilmoittaa tänä keväänä yli 80 000 sijoittajaa enemmän kuin kuusi vuotta sitten – veroilmoituksen täydentämisen aika on nyt

Verohallinnon tiedote, 26.4.2022

Veroilmoittamisen täydentäminen on nyt ajankohtaista yli 415 000 asuntosijoittajalle ja muita vuokratuloja saaneille. Tuhannet sijoittajat täydentävät nyt veroilmoitustaan vuokratulojen osalta ensimmäisiä kertoja.

Verohallinnon tietojen mukaan vuokratuloja tai vuokratappioita ilmoittaneiden lukumäärä kasvoi vuosina 2014–2020 yhteensä 25 prosenttia. Vuonna 2020 vuokratuloja tai -tappioita ilmoitti kaikkiaan yli 415 000 henkilöä.

- Asuntosijoitusbuumin vuoksi veroilmoittajina on nyt monia tuoreita sijoitusasunnon omistajia. Vuoden 2021 vuokratulot sekä vuokraustoimintaan liittyvät kulut pitää ilmoittaa viimeistään toukokuussa olevaan omaan määräpäivään mennessä, sanoo johtava veroasiantuntija Mervi Hakkarainen Verohallinnosta.

Vuokratulot ovat pääomatuloa. Pääomatuloista pidätetään veroa 30 prosenttia, jos pääomatuloja on vähemmän kuin 30 000 euroa vuodessa ja 34 prosenttia, jos pääomatuloja on yli 30 000 euroa vuodessa.

Kuviossa kuvataan sitä, miten vuokratuloja tai vuokratappioita verotuksessaan ilmoittaneiden lukumäärä on kehittynyt vuosina 2014–2020. Lukumäärä on kasvanut kyseisellä ajanjaksolla noin 25 prosenttia, ja vuonna 2020 vuokratuloja tai vuokratappioita ilmoitti yhteensä 415 474 henkilöä.

Vuokratulojen yhteismäärä kasvoi 26 prosenttia – valtaosa tuloista sijoitusasunnoista

Saatujen vuokratulojen määrä euroina kasvoi vuosina 2014–2020 yhteensä 26 prosentilla. Vuonna 2020 vuokratuloja kertyi sijoittajille yhteensä 1,9 miljardia euroa. 
Valtaosa vuokratuloista, 1,5 miljardia euroa kertyi osakehuoneiden vuokraamisesta, eli esimerkiksi sijoitusasunnoista tai asunnon väliaikaisesta vuokraamisesta, kuten Airbnb-toiminnasta.

- Myös lyhytaikaisesta vuokraamisesta saadut tulot ovat vuokratuloja, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. Seuraamme ja valvomme Verohallinnossa näidenkin tulojen ilmoittamista, sanoo Hakkarainen.

Kiinteistöjen vuokraamisesta kertyi vuonna 2020 kaikkiaan 330 miljoonaa euroa vuokratuloa, muun omaisuuden vuokraamisesta 22 miljoonaa euroa. Vuokratappioita kertyi vuonna 2020 152 miljoonaa euroa 65 000 sijoittajalle.

Näin ilmoitat vuokratulot veroilmoituksella

Saadut vuokratulot pitää itse täydentää esitäytetylle veroilmoitukselle. Helpoimmin se onnistuu OmaVerossa.

Nämä vuokrattavan kohteen tiedot tarvitset

 • taloyhtiön / kiinteistön nimi ja y-tunnus. Omaverossa näkyy valmiiksi asiakkaan osakehuoneistot ja kiinteistöt, jotka ovat Verohallinnon tiedossa. Omistuksista voi valita sen, johon kohdistuvia vuokratuloja ilmoittaa.
 • vuokralaisen tiedot
 • vuokra-aika
 • saadut tulot
 • tiedot vuokraustoiminnan kuluista

Vähennä verotuksessa vuokraustoimintaan liittyvät kulut, tappioitakin voi vähentää

Voit vähentää vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut, esimerkiksi:

 • vuokralaisen hankkimisesta suoraan johtuneet kulut, esimerkiksi Airbnb- tai muulle välittäjälle maksettu palkkio
 • asunnon kiinteitä kustannuksia (esim. hoitovastike) vuokra-ajalta.

Jos kulut ovat suuremmat kuin tulot, vuokraustoiminnasta syntyy tappiota. Tappio vähennetään muista pääomatuloista. Tappiota voi syntyä esimerkiksi, jos asunto on ollut tyhjänä osan vuodesta. Edellytyksenä kulujen vähentämiselle tyhjänä oloajalta on, että asuntoa on koko ajan yritetty aktiivisesti vuokrata.

Säilytä kuitit ja tositteet itselläsi

Vuokratuloihin liittyviä kuitteja ja tositteita on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää kuitteja ja tositteita tarvittaessa, niitä ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Ilmoita viimeistään määräpäivänä

Lähetä täydennetyt tiedot OmaVerossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat tänä vuonna 10.5., 17.5. ja 24.5. Oman määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.

FAKTA: Veroilmoituskevät 2022

 • Veroilmoituksen tarkistamisen ja täydentämisen aika on suurimmalla osalla nyt. Palkansaajien ja eläkeläisten esitäytetyt veroilmoitukset löytyvät OmaVerosta, ja tulevat paperipostilla viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
 • Palkansaajien ja eläkeläisten täydentämisen määräpäivät ovat 10.5., 17.5. ja 24.5. Oma määräpäivä näkyy esitäytetystä veroilmoituksesta. OmaVerossa veroilmoitusta voi täydentää vielä määräpäivänä. Jos tiedot haluaa täydentää paperilomakkeella, pitää lomakkeen olla perillä Verohallinnossa omana määräpäivänä.
 • Toiminimiyrittäjien, maa- ja metsätaloudenharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytettyjen veroilmoitusten määräpäivä oli 1. huhtikuuta. Jos unohdit ilmoittaa tietoja, katso täältä ohjeet ja toimi heti.
 • Verohallinto lähettää keväällä kaikkiaan 4,9 miljoonaa esitäytettyä veroilmoitusta. 

Lisätietoja aiheesta:

Näin ilmoitat vuokratulot veroilmoituksessa tai vähennät kuluja vuokratulosta 
Näin ilmoitat vuokratulot asunnon tilapäisestä vuokraamisesta

Aikaisemmin aiheesta:

Näin saat verohyötyä mm. hoitotyöstä, siivouksesta tai remontista – kotitalousvähennystä käyttävät erityisesti yli 50-vuotiaat

Näitä veroetuja etätyöläisen kannattaa hakea nyt – työhuonevähennyksen suosio nousi hurjasti ensimmäisenä koronavuonna

Veroilmoittamisen aika on nyt − viime vuonna tulonhankkimismenojen ilmoittajien määrä nousi jopa 170 prosenttia