Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteskulden ökade måttligt 2023 − rekordantal betalningsarrangemang

Skatteförvaltningens meddelande, 31.1.2024

Finländarna hade sammanlagt 3,85 miljarder euro i skatteskuld i slutet av 2023. Också antalet konkursansökningar och betalningsarrangemang ökade från året innan.

Skatteskulden ökade med 3,5 procent jämfört med året innan, det vill säga med cirka 130 miljoner euro (3,72 miljarder euro år 2022). Vi är ändå inte på lika höga nivå som under coronaåren: i november 2020 uppgick det totala skatteskuldsbeloppet till nästan 4,8 miljarder euro.

Skatteskulden ökade mindre än vad vi befarade, säger riskansvarig Tuomas Hurskainen från Skatteförvaltningen.
− Inkomstskatteskulden för privatpersoner och företag ökade inte så särskilt mycket. Mest ökade punktskatteskulden och källskatteskulden. Dessa har vi under förra året övervakat, vilket naturligtvis syns i skatteskuldsbeloppet, säger Hurskainen.

Inkomstskatteskulden för privatpersoner var 1,3 miljarder euro och för företag 473 miljoner euro år 2023. I fjol ingick det mest mervärdesskatt i skatteskulden, det vill säga 1,68 miljarder euro. Beloppet av mervärdesskatteskuld har dock sjunkit något jämfört med året innan (1,74 miljarder euro år 2022).

Ett större antal betalningsarrangemang än under coronaåret

Antalet betalningsarrangemang var rekordhögt. Det totala antalet kunder med betalningsarrangemang år 2023 var 62 700, varav 74 procent (46 700) var privatpersoner.
− Kunder med betalningsarrangemang var cirka 10 000 fler jämfört med år 2022 och till och med fler än under coronaåret 2020. Då gjordes det ett stort antal betalningsarrangemang med lättade villkor, säger Tuomas Hurskainen.

Enligt honom har den allmänna ekonomiska situationen och inflationen ökat antalet betalningsarrangemang: privatpersoner och mindre företag har ansökt om betalningsarrangemang när alla kostnader har stigit.
− I skatteskuldsbeloppet syns antalet betalningsarrangemang ändå förvånansvärt lite. En orsak kan vara att när den ekonomiska aktiviteten minskar, minskar också skattebelopp som ska betalas och därmed också nya skatteskulder, menar Hurskainen.

Antalet konkursansökningar som Skatteförvaltningen lämnat ökade också betydligt i fjol, särskilt inom vissa branscher.
− Vi kan se en klar ökning till exempel inom byggbranschen, restaurang- och turistbranschen samt inom transport och lagring. Byggbranschen var klart i topp: antalet konkursansökningar ökade med 84 procent från år 2022, berättar Tuomas Hurskainen.

Mer om ämnet:
Päivittyvä tilastokatsaus veroveloista ja maksuvaikeuksista (på finska)

Finländarna har 3,7 miljarder euro i skatteskuld – coronan lärde privatpersonerna att ansöka om betalningsarrangemang

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2024