Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningen påminner dem som deklarerar både i MinSkatt och på papper: alla skattedeklarationsärenden kan skötas i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 28.3.2024

De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla finländare finns nu i MinSkatt. Skattedeklarationen ska kontrolleras och kompletteras senast på den utsatta dagen i maj. Även om majoriteten av deklaranterna kompletterar sin skattedeklaration i MinSkatt, deklarerade fler än 70 000 personer en del av sina skattedeklarationsärenden i MinSkatt och en del fortfarande på pappersblanketter i fjol.

De förhandsifyllda skattedeklarationerna för 2023 för alla lön- och pensionstagare finns nu i MinSkatt. De ska kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast på den utsatta dagen i maj.

De utsatta dagarna för den förhandsifyllda skattedeklarationen är den 7, 14 och 21 maj. Den egna utsatta dagen står i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Fastighetsägarna ska också komma ihåg att kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet. Alla har den 7 maj som den utsatta dagen för den.

Tiotusentals kunder deklarerar både i MinSkatt och på pappersblanketter

Skatteförvaltningen vill speciellt påminna dem som deklarerar både i MinSkatt och på pappersblanketter att sköta alla sina skattedeklarationsärenden i MinSkatt.

– I fjol hade vi fler än 70 000 kunder som deklarerade en del av uppgifterna för skattedeklarationen i MinSkatt men någon viss sak, såsom hushållsavdraget, på en pappersblankett. Dessa personer har helt tydligt digitala kunskaper och därför vill vi påminna om att alla ärenden som hänför sig till den förhandsifyllda skattedeklarationen kan skötas i MinSkatt, säger ledande skattesakkunnig Olavi Tuomi.

Skatteförvaltningen skickar ett textmeddelande till cirka 40 000 sådana kunder som kompletterade sin skattedeklaration på pappersblanketter i fjol. I textmeddelandet som skickas i början av april uppmanas kunderna att använda MinSkatt i stället för pappersblanketter.

Det textmeddelande som Skatteförvaltningen skickar kommer från sändaren Vero Skatt och på grund av informationssäkerheten innehåller det inga länkar.

Kontrollera att kontonumret är rätt

Skatteförvaltningen får automatiskt mycket information om kundernas inkomster och om vissa avdrag, och dessa uppgifter finns redan färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Alla ska ändå kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen är rätt behöver personen inte göra någonting. Om det finns fel eller om uppgifter saknas ska de korrigeras. Med tanke på en eventuell skatteåterbäring lönar det sig också att kontrollera att kontonumret är rätt.

Stora kostnader för elenergi i början av 2023? Ansök om elavdrag

Uppgifterna om alla skatteavdrag finns nödvändigtvis inte färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om någon i fjol till exempel har låtit utföra arbete som berättigar till hushållsavdrag utan att deklarera uppgifterna om hushållsavdraget i samband med en ansökan om skattekort, ska uppgifterna nu kompletteras i skattedeklarationen.

Ett undantag utgör vissa företag som erbjuder arbete som berättigar till hushållsavdrag och som använder Skatteförvaltningens programmeringsgränssnitt. Om kunden har avtalat om att ett sådant företag anmäler hushållsavdragsuppgifterna, kommer uppgifterna automatiskt till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Det går dessutom att få ett elavdrag för början av 2023 om kostnaderna för elenergin under januari–april översteg 2 000 euro. Ett elavdrag beviljas endast för elenergikostnaderna för den stadigvarande bostaden.

Avdraget är 60 procent av de kostnader som överstiger 2 000 euro, högst 2 400 euro per stadigvarande bostad.

Det har varit möjligt att ansöka om elavdraget redan tidigare i samband med ansökan om skattekort genom att uppskatta elenergikostnaderna för januari–april 2023. I en sådan situation ska de uppskattade kostnaderna i skattedeklarationen korrigeras till de förverkligade kostnaderna.

– Det är visserligen möjligt att ansöka om ett elavdrag för i fjol även om du inte har lämnat uppgifter om höga elenergikostnader tidigare för skattekortet, säger Tuomi.

Elavdraget anges i samband med hushållsavdragen.

Deklarera hyresinkomster och inkomster från kryptotillgångar

Också en del inkomster ska deklareras själv eftersom Skatteförvaltningen inte nödvändigtvis får uppgifter om dem från annat håll.

– Om någon exempelvis har fått hyresinkomster av att hyra ut en bostad eller båt eller inkomster av att handla med kryptotillgångar måste inkomstuppgifterna läggas till i skattedeklarationen, säger Tuomi.

Skatteförvaltningen får uppgifterna om värdepappershandel och dividendinkomster av inhemska banker, och uppgifterna om dessa kommer automatiskt till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Var och en ansvarar för att kontrollera att inkomsterna är rätt.

- Utländska värdepappersförmedlare lämnar inte uppgifter om försäljningen av aktier eller mottagna dividender till Skatteförvaltningen och därför ska kunden själv deklarera dessa uppgifter, säger Tuomi.

Bilagor till skattedeklarationen ska inte skickas till Skatteförvaltningen utan de ska bevaras själv. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

FAKTA: De vanligaste avdragen 2022

1. Kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen

  • 845 000 deklaranter
  • Kostnader deklarerades för sammanlagt 2,6 miljarder euro

2. Hushållsavdrag

  • 530 000 deklaranter
  • Kostnader deklarerades för sammanlagt 1,5 miljarder euro

3. Kostnader för förvärvande av löneinkomster

  • 474 000 deklaranter
  • Kostnader deklarerades för sammanlagt 712 miljoner euro
Sidan har senast uppdaterats 28.3.2024