Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

I sin övervakning i fjol hittade Skatteförvaltningen mer än 418 miljoner euro i skatter som inte hade deklarerats

Skatteförvaltningens meddelande, 3.4.2024

I fjol hittade Skatteförvaltningen i sina skatterevisioner cirka en fjärdedel (nästan 107 miljoner euro) av de skatter som inte hade deklarerats. Skattekontrollens genomslagskraft har på lång sikt bevarats på samma nivå.

Det fanns cirka 115 miljoner euro mindre med skatter som inte hade deklarerats i fjol än året innan. Styrnings- och övervakningsdirektör Sanna Savolainen från Skatteförvaltningen berättar att variationen mellan åren är ett vanligt fenomen.
– Att några exceptionellt stora fall blev fast i kontrollen under 2022 förklarar resultatet för året. Skattepåverkan av de inkomster som inte hade deklarerats och som vi hittade i fjol var 51 miljoner euro större jämfört med året 2021. Betraktat under en längre tid har utvecklingen av det inkomstbelopp som Skatteförvaltningen hittat i sin övervakning varit progressiv.

År 2022 hade Skatteförvaltningen tillgång till uppgifter om gränsöverskridande kontotransaktioner vilkas användning dataombudsmannen förbjöd i slutet av 2022. Sanna Savolainen uppskattar att riktlinjen också speglas i resultatet av övervakningen för 2023.
– I fjol hade resultatet varit lite större om vi hade haft möjlighet att använda bankernas jämförelseuppgifter i övervakningen, till exempel uppgifter om gränsöverskridande kontotransaktioner.

En fjärdedel av de skatter som inte deklarerats hittades i skatterevisioner

Betraktat per skatteslag var inkomstskatter för samfund det skatteslag där det hittades mest sådana skatter som inte hade deklarerats, cirka 156 miljoner euro, vilket är 70 procent mer än 2022. Ökningen beror på att Skatteförvaltningen övervakade företag omfattande och i och med det fick några stora företag betydande tillägg i sina beskattningsbara inkomster.

I övervakningen ålades privatpersoner att betala sammanlagt drygt 44 miljoner euro mer i inkomstskatt, vilket är cirka 21 procent mindre än året innan. Beloppet av sådan moms som inte hade deklarerats ökade med 36 procent från cirka 34 miljoner euro till nästan 47 miljoner euro.
– Vi använde mer resurser än tidigare till momsövervakningen och sålunda hittade vi också mer skatter som inte hade deklarerats. Det berättar om att en del av företagen agerar fel, en del med avsikt, säger Sanna Savolainen.

År 2023 gjorde Skatteförvaltningen cirka tusen skatterevisioner vilket är hundra färre än ett år tidigare. I och med skatterevisionerna samlades det in cirka 25 procent av alla de inkomster som inte hade deklarerats
– Under de senaste åren har vi lyckats i valet av objekt till skatterevisionerna, så också i fjol. Träffsäkerheten i kontrollerna översteg igen 80 procent, alltså i största delen av objekten som valts till kontrollerna hittades något att anmärka på, säger Savolainen.

En tredjedel (29,6 %) av de kontrollerade fallen i skatterevisionerna framskred till brottsfallsprövning.

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2024