Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Driftsavbrott i MinSkatt under veckoslutet – sköt eventuella skatteärenden nu

Skatteförvaltningens meddelande, 16.11.2023

På grund av en systemuppdatering är tjänsten MinSkatt inte i bruk under det kommande veckoslutet och kan inte alls användas för att sköta skatteärenden. Skatteförvaltningen råder att sköta skatteärendena före avbrottet som börjar sent på eftermiddagen på fredagen.

Driftsavbrottet i MinSkatt börjar på fredagen den 17 november klockan 16.30 och slutar på söndagen den 19 november klockan 18. Driftsavbrottet beror på en systemuppdatering. Under uppdateringen införs nya funktioner i MinSkatt.

– Vi utvecklar MinSkatt kontinuerligt för att det ska bli allt smidigare att sköta skatteärenden i e-tjänsten. Vi utför en större uppdatering en gång om året då vi för in i produktionen de största ändringarna som vi genomfört. November har visat sig vara en bra tidpunkt eftersom beskattningen för det föregående året då har slutförts, berättar direktör Simo Sildén från Skatteförvaltningen.

I fortsättningen kan du följa behandlingen av ditt skatteärende i MinSkatt

Uppdateringen under det kommande veckoslutet hämtar inga stora förändringar i layouten eller funktionerna i MinSkatt utan det är fråga om flera mindre förändringar för olika användare av tjänsten.

Efter systemuppdateringen går det i MinSkatt att exempelvis följa behandlingen av ett eget skatteärende, såsom en omprövningsbegäran eller ansökan om återbäring av överlåtelseskatt.

- Det går att granska i MinSkatt om den egna deklarationen exempelvis behandlas som bäst eller om den väntar på tilläggsutredning. Ett undantag är begäranden om omprövning av arvsskatt vilkas behandling ännu inte i det här skedet kan följas i MinSkatt, säger Sildén.

Mer information om kommande ändringar som görs under uppdateringen i november: Nytt i MinSkatt i november

Det nämns i Skatteförvaltningens beslut om de gjorts automatiserat

I fortsättningen nämns det i beslut som Skatteförvaltningen skickar om automatiserat beslutsfattande har använts. Redan i det skedet när kunden inleder sitt ärende exempelvis i MinSkatt berättas det för hen om att automation används.

Den automatiska processen har redan länge använts när beskattningsbeslut fattats. En lag som trätt i kraft 2023 förutsätter att kunden ska få information om att automatiserat beslutsfattande har använts i behandlingen av hens ärende.

Gör skattekort och hämta betalningsreferenser före veckoslutet

Sildén påminner om att det exempelvis inte går att göra ett skattekort i MinSkatt under driftsavbrottet. Det går inte heller att betala skatter eller få betalningsuppgifter i tjänsten under avbrottet.

– Om du har skatter att betala lönar det sig att hämta betalningsuppgifterna i MinSkatt innan avbrottet börjar och betala skatterna i den egna nätbanken, säger Sildén.

Ytterligare information:

Nytt i MinSkatt i november

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2023