Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Över en miljard euro i skatteåterbäringar på kommande på måndagen – i morgon har 330 000 personer förfallodagen för kvarskatt

Skatteförvaltningens meddelande, 31.8.2023

Cirka 1,2 miljoner kunder får sin skatteåterbäring på måndagen. I september betalar Skatteförvaltningen allt som allt över 1,1 miljarder euro i återbäringar. I morgon förfaller totalt cirka 260 miljoner euro i kvarskatt till betalning.

Skatteförvaltningen betalar ut skatteåterbäringar varje månad från juli till december beroende på när beskattningen för de enskilda kunderna slutförs. Efter september betalas skatteåterbäringar följande gång den 3 oktober. Den egna återbäringsdagen syns både i MinSkatt och i beskattningsbeslutet.

Skatteåterbäringarna betalas under dagens lopp

Överinspektör Juha Villman från Skatteförvaltningen påminner att återbäringarna inte nödvändigtvis syns på kontot genast på morgonen.
– Om skatteåterbäringen inte syns på kontot genast på morgonen lönar det sig att kontrollera saldot på nytt på eftermiddagen. Om pengarna fortfarande inte syns på kontot är det möjligt att utbetalningsdagen för skatteåterbäringen har flyttats framåt. Den egna situationen kan kontrolleras i MinSkatt, säger Villman.

Om skatteåterbäringen inte har kommit in på kontot senast på kvällen är det möjligt att utbetalningsdagen för återbäringen flyttats framåt eller att Skatteförvaltningen inte har kontonumret.

Utbetalningsdagen kan flyttas framåt exempelvis om

  • kunden eller hens make eller maka har kompletterat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • Skatteförvaltningen har fått uppgifter från annat håll som påverkar beskattningen efter att den förhandsifyllda skattedeklarationen har skickats
  • Skatteförvaltningen inte har kundens kontonummer
  • skatteåterbäringen har använts till att betala skatter
  • skatteåterbäringen har utmätts.

Om Skatteförvaltningen inte har kundens kontonummer skickas skatteåterbäringen som betalningsanvisning

De som inte har meddelat ett giltigt bankkontonummer till Skatteförvaltningen får sin skatteåterbäring i form av en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse.
– I september betalas skatteåterbäringar som betalningsanvisning till cirka 3 600 personer. En skatteåterbäring som betalats som betalningsanvisning kan senare lättast lösas in i tjänsten Nordea Omaposti, men det går tyvärr inte att få pengarna på skatteåterbäringsdagen, berättar Villman.

Det lönar sig visserligen att anmäla bankkontonumret i MinSkatt, även om skatteåterbäringen nu har betalats ut som en betalningsanvisning, säger Villman.
– Om betalningsanvisningen inte löses in på Nordea, returneras skatteåterbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen om fyra veckor. Om kontonumret har anmälts före det, betalar Skatteförvaltningen in pengarna på kundens konto, säger Villman.

Akta dig för falska meddelanden – Skatteförvaltningen meddelar inte om återbäringar per textmeddelande eller e-post

I skatteåterbäringstider cirkulerar det också rikligt med bedrägeriförsök, vars avsikt är att försöka fiska människors bankkoder.

Juha Villman påminner att Skatteförvaltningen aldrig meddelar om skatteåterbäringar per textmeddelande eller e-post.
– Vi skickar emellanåt textmeddelanden med påminnelser eller där vi frågar om respons på våra tjänster men berättar aldrig om skatteåterbäringar eller kvarskatter i textmeddelanden. Uppgiften om skatteåterbäringen finns på beskattningsbeslutet i MinSkatt eller har kommit hem per post. Alltså om meddelandet som kunden fått innehåller länkar lönar det sig inte att klicka på dem – de är inte från Skatteförvaltningen, säger Villman.

En förfallodag för kvarskatter infaller i morgon

I september förfaller den för i år största totala summan kvarskatter till betalning. I morgon den 1 september har nästan 330 000 kunder förfallodagen för kvarskatter. Det är fråga om den första betalningsposten för 274 000 av dessa kunder. Allt som allt 260 miljoner euro i kvarskatt ska betalas i september.

Har du inte har fått ditt beskattningsbeslut? Vänta på den i lugn och ro

Även i år slutförs beskattningen flexibelt, det vill säga kunderna får sitt beskattningsbeslut vid olika tidpunkter.
– Också resten får sitt beslut före utgången av oktober så det lönar sig att vänta i lugn och ro, säger Juha Villman.

Mer om ämnet:
Skatteåterbäring

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2023