Årsanmälan om förmedlade tjänster

Med denna årsanmälan anmäls prestationer för förmedlade transporttjänster och hyresinkomster.

Uppgiftsskyldiga för transporttjänster är tillhandahållare av förmedlingstjänster som avses i lagen om transportservice (320/2017) eller dennes företrädare i Finland.

Uppgiftsskyldiga för hyresinkomster är tillhandahållare av förmedlingstjänster eller dennes företrädare i Finland då uthyrningen gäller uthyrning av en lägenhet, fastighet eller del av den.

Uppgifterna ska lämnas första gången för år 2020. Anmälan ska lämnas senast 1.2.2021.

Deklarera uppgifterna

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de personer vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Ytterligare information om korrigeringen av årsanmälan.