Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Maatalouden tuotantorakennuksille tulossa kiinteistöverotukea vuonna 2022

Uutinen, 25.5.2022

Maataloudenharjoittajille on tänä vuonna luvassa verohelpotuksia. Hallitus esittää, että maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveroon myönnettäisiin tukea vuonna 2022.

Verotuki on yksi hallituksen toimista, joilla yritetään helpottaa energian hintojen nousun aiheuttamaa maatalouden kustannuskriisiä.

Tuen määrä on enintään 35 000 euroa

Tuki koskisi ainoastaan maatalouden tuotantorakennuksia – ei maapohjaa eikä metsätalouden tuotantorakennuksia. Tuen määrä on enintään 35 000 euroa.

Tuki toimisi siten, että maataloudenharjoittajalle määrättyä kiinteistöveroa pienennetään tuen määrällä. Jos asiakas on jo maksanut kiinteistöveron, hän saa kiinteistöveron palautusta. Edellytyksenä palautukselle on se, että asiakkaalla ei ole muita veroja maksamatta tai muita esteitä palautukselle. Jos kiinteistöveroa on vielä maksamatta, kiinteistöveron määrä alenee tuen verran.

Tuen edellytyksenä olisi se, että rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja korkokuluja on vähintään 15 prosenttia.

Tukea haetaan syksyllä OmaVerossa

Kiinteistöveroon liittyvää tukea ei myönnetä automaattisesti, vaan sitä täytyy itse hakea. Tämänhetkisen tiedon mukaan tukea voisi hakea syyskuun puolivälistä lokakuun loppuun saakka. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Hakemus on tehtävä sähköisesti OmaVerossa, jotta hakemukset saadaan käsiteltyä mahdollisimman pian. Jos käytät veroasioissasi asianhoitajaa, huolehdi sähköisen asioinnin valtuudet kuntoon hyvissä ajoin.

Tukipäätökset tehdään Verohallinnossa marras-joulukuun vaihteessa. Huomaa, että kiinteistöveron maksamisen eräpäivä voi olla jo ennen tukipäätöksen saamista. Maksa siis kiinteistövero normaalisti aiemman kiinteistöveropäätöksesi mukaan, kunnes saat hyväksytyn päätöksen tuesta.

Julkaisemme tuen hakemisesta tarkemmat ohjeet vero.fi:ssä elokuussa ja viestimme asiasta uutiskirjeessämme.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2022