Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Veroilmoitusaika alkaa: ensimmäiset esitäytetyt OmaVerossa tänään – viime vuoden isoista sähkölaskuista voi vielä hakea sähkövähennystä

Verohallinnon tiedote, 23.2.2024

Toiminimiyrittäjät ja maataloudenharjoittajat sekä heidän puolisonsa saavat tänään esitäytetyt veroilmoituksensa OmaVeroon. Näillä lähes puolella miljoonalla henkilöllä tarkistamisen määräpäivä on 2. huhtikuuta. Muut saavat esitäytetyn veroilmoituksensa maalis-huhtikuussa, ja määräpäivä on toukokuussa.

Johtava veroasiantuntija Nikke Jokitie Verohallinnosta muistuttaa, että esitäytetty veroilmoitus pitää tarkistaa, ja tarvittaessa siihen pitää täydentää puuttuvat tiedot. Verohallinto saa paljon tietoja automaattisesti, mutta osa tuloista ja vähennyksistä pitää ilmoittaa itse.

− Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, ovatko siihen merkityt vähennykset oikein. Esimerkiksi jos viime keväänä haki sähkövähennystä korkeisiin sähkölaskuihin arvion perusteella, nyt täytyy tarkistaa, pitikö arvio paikkansa. Jos ei pitänyt, toteutuneet kustannukset pitää nyt korjata veroilmoitukseen, Jokitie sanoo.
− Sähkövähennystä viime vuodelta on toki mahdollista hakea vieläkin, vaikka viime vuonna ei olisikaan niin tehnyt.

Sähkövähennyksen voi saada, jos vakituisen asunnon sähköenergian kulut vuoden 2023 tammi-huhtikuussa ylittivät 2 000 euroa. Vähennys on 60 prosenttia 2 000 euroa ylittävistä kuluista, korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohti. Samassa asunnossa asuvat puolisot voivat siis saada vähennystä yhteensä enintään 2 400 euroa. Sähkövähennys ilmoitetaan kotitalousvähennyksen yhteydessä.

Ilmoita puuttuvat tulot esimerkiksi virtuaalivaluutoista tai alustoilla myymistäsi tuotteista

Esitäytetty veroilmoitus pitää tarkistaa huolellisesti myös tulojen osalta, sillä osa vuoden 2023 tuloista voi puuttua esitäytetystä veroilmoituksesta.

− Jos on saanut vaikka vuokratuloa esimerkiksi asunnon tai veneen lyhytaikaisestakin vuokraamisesta tai myynyt nettihuutokaupoissa muuta tavaraa kuin omaa tavanomaista koti-irtaimistoa, tiedot näistä tuloista pitää lisätä veroilmoitukseen. Myös vaikuttajatyöstä tai kryptovaluuttojen myynnistä saadut tulot pitää ilmoittaa, Jokitie sanoo.

Toiminimiyrittäjä: muista myös elinkeinotoiminnan veroilmoitus

Toiminimiyrittäjien on kevään aikana täydennettävä kaksi veroilmoitusta: henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Molempien määräpäivä on 2. huhtikuuta.

Yritystoimintaa koskeva elinkeinotoiminnan veroilmoitus pitää palauttaa, vaikka viime vuonna ei olisikaan ollut yritystoimintaa.

− Toiminimiyrittäjän veroilmoitus perustuu kirjanpitoon, joten kirjanpidon pitää olla tehtynä ennen veroilmoituksen täyttämistä. Suurin osa kuluista vähennetään kirjanpidossa ja verotuksessa samansuuruisina. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi työntekijälle maksetut palkkakulut, työtilan vuokrakulut ja yritystoiminnan autokulut. Sen sijaan edustuskuluja voi vähentää verotuksessa ainoastaan puolet kirjanpidossa vähennetyistä edustuskuluista, Jokitie neuvoo.
− Kirjanpitoa ei pidä liittää veroilmoitukseen. Verohallinto pyytää tarvittaessa tarkempia tietoja kirjapidosta.

Aikaisempien vuosien tappiot ja yrittäjävähennyksen Verohallinto vähentää automaattisesti.

Maataloudenharjoittaja: energiaveron palautusta voi hakea vain maatalouden tukea saanut

Maataloudenharjoittaja saa Verohallinnolta sekä henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen että maatalouden veroilmoituksen – useimmat saavat myös metsätalouden veroilmoituksen. Näiden kaikkien määräpäivä on 2. huhtikuuta. Maatalouden veroilmoitus pitää palauttaa, vaikka toimintaa ei vuonna 2023 olisi ollutkaan.

Maatalouden energiaveron palautusta pitää hakea viimeistään 29. helmikuuta. Hakemus kannattaa tehdä OmaVerossa: jos hakemuksen tekee paperilla, lomakkeen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä. Johtava veroasiantuntija Katja Kulha Verohallinnosta muistuttaa, että energiaveron palautusta voi hakea vain se henkilö, jolle on myönnetty maatalouden tukea. Muuten hakemus hylätään.
– Jos esimerkiksi puolisot harjoittavat yhdessä maataloutta, palautusta pitää hakea sen puolison nimissä, jolle maatalouden tuet on myönnetty, Kulha neuvoo.

Maataloudenharjoittajan pitää helmikuun lopussa antaa myös arvonlisäveroilmoitus ja maksaa arvonlisävero, jos verokausi on vuosi.

FAKTA: Tee veroilmoituksesi näihin määräpäiviin mennessä

29.2.2024

 • Metsätalouden veroilmoitus niillä, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa
 • Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus
 • Arvonlisäveroilmoitus ja veron maksu, jos verokausi on kalenterivuosi
 • Maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautushakemus

2.4.2024

 • Esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista toiminimiyrittäjille, maataloudenharjoittajille ja heidän puolisoilleen
 • Maatalouden veroilmoitus
 • Metsätalouden veroilmoitus, jos metsätalouden lisäksi on maatalous- tai elinkeinotoimintaa
 • Elinkeinotoiminnan veroilmoitus

7.5.2024

 • Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen ensimmäinen määräpäivä. Palkan- ja eläkkeensaajien veroilmoitukset tulevat täydennettäväksi kolmessa erässä.
 • Henkilöasiakkaiden kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä. Jos kiinteistötiedoissa on korjattavaa, korjaukset pitää ilmoittaa tähän mennessä. Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista kiinteistöveron maksupäivät ovat 6.8.2024 ja 7.10.2024.

14.5.2024

 • Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen toinen määräpäivä.

21.5.2024

 • Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen kolmas määräpäivä.

Ohjeita veroilmoitusten täyttämiseen:

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Sähkövähennys

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Maatalouden veroilmoitus

Maatalouden energiaveron palautus

Metsätalouden veroilmoitus

Sivu on viimeksi päivitetty 23.2.2024