Verohallinnon tilastoja: Autoverotus vuonna 2021

Vuonna 2021 autoveroa määrättiin noin 134 000 ajoneuvosta yhteensä 493,4 miljoonaa euroa. Autovero on kertaluonteinen vero, joka maksetaan Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, moottoripyöristä ja kolmi- tai nelipyöristä, esimerkiksi mönkijöistä. Käytettyjen ajoneuvojen autoveroilmoitusten käsittelyn ruuhkautuminen alensi vuoden 2021 aikana määrätyn autoveron määrää noin 100 miljoonalla eurolla. Lisäksi Verohallinnon tietojärjestelmämuutosten seurauksena autoveropäätöksiä ei muodostettu lainkaan vuoden 2021 tammikuussa.

Autoveron tuotto tuloutetaan kokonaisuudessaan valtiolle. Autovero on suhdanneherkkä vero ja sen tuotto riippuu erityisesti uusien autojen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä sekä verotettavien ajoneuvojen määrästä. Autovero lasketaan ajoneuvon verotusarvosta, joka perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntihintaan Suomen markkinoilla. Veroprosentti määräytyy henkilö- ja pakettiautoilla auton valmistajan ilmoittaman CO2-päästön mukaan ja moottoripyörillä iskutilavuuden mukaan.

Henkilöautojen autoverotus käyttövoimittain

Suurin osa (85,6 %) autoverotetuista ajoneuvoista oli henkilöautoja vuonna 2021. Henkilöautoista määrättiin autoveroa yhteensä 423,6 miljoonaa euroa, mikä on 85,8 % vuoden 2021 aikana määrätyn autoveron kokonaismäärästä.

Graafi 1: Autoverotetut ajoneuvot ajoneuvoluokittain ja käyttövoimittain vuonna 2021

Reilu puolet (58,4 %) vuonna 2021 autoverotetuista uusista henkilöautoista oli bensiinikäyttöisiä, kun mukaan luetaan myös ajon aikana latautuvat bensiinihybridit. Näistä autoveroa määrättiin 214 miljoonaa euroa (63,6 % uusien henkilöautojen autoverosta). Lukumääräisesti tarkasteltuna toiseksi eniten verotettiin lataushybridejä, joita oli 20,4 % autoverotetuista uusista henkilöautoista. Lataushybridien osuus uusien henkilöautojen autoverosta oli tätä osuutta selvästi pienempi, 11,4 % (38,5 miljoonaa euroa). Dieselkäyttöisistä uusista henkilöautoista autoveroa määrättiin puolestaan 70,5 miljoonaa euroa (20,9 % uusien henkilöautojen autoverosta). Uusista henkilöautoista 10,8 % oli dieselkäyttöisiä.

Autoverotetuista käytetyistä henkilöautoista suurin osa (40,7 %) oli puolestaan dieselkäyttöisiä, kun mukaan luetaan myös ajon aikana latautuvat dieselhybridit. Käytettyjen henkilöautojen joukossa dieselkäyttöisten autojen osuus oli siis merkittävästi suurempi kuin uusien henkilöautojen joukossa. Käytetyistä dieselkäyttöisistä henkilöautoista määrättiin autoveroa vuonna 2021 yhteensä 45,6 miljoonaa euroa (52,6 % käytettyjen henkilöautojen autoverosta). Käytetyistä henkilöautoista 31,8 % oli bensiinikäyttöisiä ja niistä autoveroa määrättiin 28,5 miljoonaa euroa (32,9 % käytettyjen henkilöautojen autoverosta). Lataushybridien osuus käytetyistä henkilöautoista oli 22,3 %.

Taulukko 1: Autoverotettujen henkilöautojen lukumäärät käyttövoimittain vuonna 2021 (uudet henkilöautot)

Taulukossa autoverotettujen uusien henkilöautojen lukumäärät ja suhteelliset osuudet
  LKM %
Bensiini tai ajon aikana latautuva bensiinihybridi 53 883 58,4
Lataushybridi 18 821 20,4
Diesel tai ajon aikana latautuva dieselhybridi 9 987 10,8
Sähkö 8 734 9,5
Kaasu 862 0,9

Taulukko 2: Autoverotettujen henkilöautojen lukumäärät käyttövoimittain vuonna 2021 (käytetyt henkilöautot)

Taulukossa autoverotettujen käytettyjen henkilöautojen lukumäärät ja suhteelliset osuudet
  LKM %
Bensiini tai ajon aikana latautuva bensiinihybridi 7 137 31,8
Lataushybridi 5 000 22,3
Diesel tai ajon aikana latautuva dieselhybridi 9 131 40,7
Sähkö 721 3,2
Kaasu 460 2,0

Autoverotetuista uusista henkilöautoista sähköautoja oli 9,5 % ja käytetyistä 3,2 %. Sähköajoneuvoista autoveroa määrättiin yhteensä 13,3 miljoonaa, mistä 12,8 miljoonaa määrättiin henkilöautoista (uusista henkilöautoista 11,9 miljoonaa euroa ja käytetyistä noin miljoonaa euroa). Vuoden 2022 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka mukaan kokonaan sähkö- tai vetykäyttöisistä henkilö- ja pakettiautoista ei tarvitse maksaa autoveroa, jos autot on otettu käyttöön 1.10.2021 tai sen jälkeen. Jo ennen tätä muutosta sähköautojen autoveroprosentti oli alhaisempi kuin muilla käyttövoimilla (2,7 %). Vuoden 2021 loka-joulukuussa käyttöön otetuista sähköautoista määrättiin autovero vielä aiemmin voimassa olleen autoveroprosentin mukaan ja määrätty autovero palautettiin jälkikäteen verovelvollisille. Nämä autoveron palautukset eivät näy tilastoluvuissa ja siksi sähköautojen autovero jää todellisuudessa noin neljä miljoonaa euroa pienemmäksi, eli noin reiluun 9 miljoonaan euroon.

Bensiinikäyttöisten uusien henkilöautojen keskimääräinen autovero oli 3 972 euroa ja käytettyjen 3 995 euroa. Dieselkäyttöisillä uusilla henkilautoilla keskimääräinen autovero oli puolestaan 7 058 euroa ja käytetyillä 4 995 euroa. Uusien ja käytettyjen lataushybridien ja sähköautojen autoverojen keskiarvot olivat melko lähellä toisiaan. Lataushybridien keskiarvo oli 2 064 euroa ja sähköautojen noin 1 358 euroa.

Graafi 2: Henkilöautojen keskimääräinen autovero vuonna 2021

Ajoneuvojen ikä- ja merkkijakauma

Suurin osa (80,8 %) autoverotetuista ajoneuvoista oli uusia vuonna 2021. Käytettyjen ajoneuvojen mediaani-ikä oli 5 vuotta. Sähköautojen mediaani-ikä oli 2 vuotta ja lataushybridien 4 vuotta. Käytettyjen dieselkäyttöisten ajoneuvojen mediaani-ikä oli 5 vuotta ja bensiinikäyttöisten 9 vuotta.

Vuonna 2021 lukumääräisesti eniten verotetut ajoneuvomerkit olivat Toyota (12,4 % kaikista verotetuista ajoneuvoista), Volkswagen (10,8 %), Mercedes-Benz (9,6 %) ja Volvo (8,2 %), kun mukaan luetaan sekä uudet että käytetyt ajoneuvot.

Toyota-merkkisiä ajoneuvoja verotettiin yhteensä 16 558 kappaletta, joista uusia oli 14 967 (90,4 %). Suurin osa (85,3 %) Toyotoista oli bensiinikäyttöisiä, kun mukaan huomioidaan myös ajon aikana latautuvat bensiinihybridit. Volkswageneista (14 502 kappaletta) 82,8 % oli uusia ja suurin osa (36 %) bensiinikäyttöisiä. Dieselkäyttöisiä tai ajon aikana latautuvia dieselhybridejä Volkswageneista oli 31,5 % ja sähkökäyttöisiä 16,2 %.

Vuonna 2021 autoverotetuista Mercedes-Benzeistä lähes puolet (42,7 %) oli käytettyjä. Reilu puolet Mercedes-Benzeistä (50,6 %) oli dieselkäyttöisiä ja 29,9 % lataushybridejä. Volvoista puolestaan uusia oli 67,5 % ja suurin osa lataushybridejä (38,6 %). Toiseksi suosituin käyttövoima Volvojen kohdalla oli diesel (30,7 %).

Graafi 3: Lukumääräisesti eniten autoverotetut automerkit vuonna 2021

Lisätietoja

Autoverotilastot on julkaistu ensimmäistä kertaa Verohallinnon tilastotietokannassa. Aiemmin autoverotilastoja on julkaistu vero.fissä pdf-muodossa. Jatkossa autoverotilastot tullaan julkaisemaan tilastotietokannassa kerran vuodessa, helmi-maaliskuussa.

Nyt julkaistut tilastotiedot perustuvat vuoden 2021 aikana tehtyihin ensiverotuspäätöksiin. Tämä tarkoittaa, että mahdollisia muutosverotuksessa tehtyjä muutoksia tai autoveron palautuksia ei ole tilastotiedoissa otettu huomioon. Lukuja tarkastellessa on hyvä huomioida, että vuonna 2021 käytettyjen ajoneuvojen autoveroilmoitusten käsittelyssä ilmeni ruuhkaa, mikä vaikutti laskevasti vuoden aikana tehtyjen autoveropäätösten määrään. Lisäksi autoveropäätöksiä ei muodostettu lainkaan vuoden 2021 tammikuussa Verohallinnon tietojärjestelmämuutosten vuoksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.7.2022