Verotulojen kehitys vuonna 2022

Joka kuukausi päivitettävät katsaukset verotulojen kehityksestä näyttävät keskeiset luvut, muutokset ja taulukot vuodelta 2022. Aikaisempien vuosien verotulojen kehitystä pääset tarkastelemaan tästä.

Lisäksi Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistavassa Verotulojen kehitys -tilastossa julkaistaan kuukausittain luvut

 • asiakkaiden maksamista veroista eli bruttokertymästä
 • asiakkaille palautetuista veroista eli palautuksista
 • näiden kahden erotuksesta eli nettokertymästä, joka tilitetään veronsaajille

Verohallinto keräsi tammi-toukokuussa 2022 veroja yhteensä 35 371 miljoonaa euroa

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa 15 879 miljoonaa, joka oli 976 miljoonaa (+6,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 13 598 miljoonaa, joka oli 620 miljoonaa (+4,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyskertymän kasvu on ennen kaikkea seurausta työllisyyden ja palkkasumman noususta.

Ennakonpidätysten lisäksi tammi-toukokuun henkilöasiakkaiden tuloverokertymä kasvoi huomattavasti myös verovuoteen 2021 liittyvissä lisäennakoissa, joita kertyi 262 miljoonaa (+47,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäennakkoja maksetaan usein edellisenä vuonna saaduista pääomatuloista ja erityisesti luovutusvoitoista, joten lisäennakoiden suuri määrä voi indikoida, että verovuoden 2021 luovutusvoittojen määrä voi nousta varsin korkealle. Lisätietoa verovuoden 2021 luovutusvoitoista ja pääomatuloista saadaan veroilmoituksilta ja verotuksen toimittamisen myötä. Verovuoden 2021 tuloverotilastot julkaistaan verotuksen valmistumisen jälkeen 2022 joulukuussa.

Yhteisöveroa kertyi tammi-toukokuussa 3 877 miljoonaa, joka oli 737 miljoonaa (+23,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-toukokuun kertymä kasvoi erityisesti verovuoteen 2021 liittyneissä lisäennakoissa sekä myös verovuoden 2022 ennakkoveroissa. Ennakkoveroja kertyi tammi-toukokuussa 1 983 miljoonaa, joka oli 131 miljoonaa (+7,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vastaavasti lisäennakoita kertyi tammi-toukokuussa 1 658 miljoonaa, joka oli peräti 484 miljoonaa (+41,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka myös vuotta aiempi taso oli sangen korkea. Tähän mennessä kertyneet lisäennakot yhdistettynä viime vuoden aikana kertyneisiin verovuoden 2021 ennakkoveroihin voi tarkoittaa sitä, että verovuoden 2021 lopullinen yhteisöveron määrä voi yltää 7 miljardiin. Vertailuna verovuoden 2020 verotuksen valmistumisen mukainen yhteisöveron määrä oli noin 5,4 miljardia ja verovuoden 2019 verotuksen valmistumisen mukainen yhteisöveron määrä noin 5,8 miljardia. Lisätietoa verovuoden 2021 yhteisöverosta saadaan veroilmoituksilta ja verotuksen toimittamisen myötä.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-toukokuussa 8 762 miljoonaa, joka oli 667 miljoonaa (+8,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-toukokuussa on ilmoitettu ja maksettu pääosin marras-maaliskuun verokausien arvonlisäveroa.

Valmisteverojen ja siten myös Verohallinnon kokonaisverokertymien vertailukelpoisuutta hämärsi viime ja tänä vuonna valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutos, jonka mukaisesti valmisteverojen maksaminen myöhentyi 1/2021 verokaudesta lähtien arvonlisäverotuksesta tuttuun aikatauluun, jossa veron ilmoittamis- ja maksamiseräpäivä on verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä (esim. tammikuun verokauden vero ilmoitetaan ja maksetaan helmikuussa). Aiemmin valmisteverot ilmoitettiin ja maksettiin pääosin jo verokautta seuraavan kuukauden aikana. Aikataulumuutoksesta johtuen helmikuussa 2021 valmisteveroja ei käytännössä erääntynyt ja kertynyt laisinkaan. Aikataulumuutos aiheuttaa kertaluontoisen valmisteverokertymän pienentymisen vuodelle 2021 marraskuun verokauden verojen siirtyessä pysyvästi seuraavan vuoden tammikuulle.

Tarkastele verotulojen kertymiä verolajeittain ja kausittain

 • Ylemmästä taulukosta näet graafina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luvut.
 • Alemmasta taulukosta näet euroina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta. Lisäksi näet muutokset euroina ja prosentteina.
 • Alimmasta taulukosta näet, miten yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpannut kokonaismäärät ovat kehittyneet. 
 • Aktivoi taulukko klikkaamalla kuvaa. 
 • Valitse oikean yläkulman nuoli alaspäin, kun haluat tarkastella tiettyä veroryhmää tarkemmin.
 • Palaa takaisin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta nuoli ylöspäin.
 • Jos haluat tarkastella aiempia kuukausia, valitse ajankohta vasemmasta yläkulmasta.
 • Lue tarvittaessa taustatiedot tilaston tulkintaohjeesta.

Verotulojen kehitys verolajeittain – kaavio

Verotulojen kehitys verolajeittain – taulukko

Yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpantujen kokonaismäärien kehitys, verovuodet 2020-2022 – kuvaaja