Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verotulojen kehitys vuonna 2022

Joka kuukausi päivitettävät katsaukset verotulojen kehityksestä näyttävät keskeiset luvut, muutokset ja taulukot vuodelta 2022. Aikaisempien vuosien verotulojen kehitystä pääset tarkastelemaan tästä.

Lisäksi Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistavassa Verotulojen kehitys -tilastossa julkaistaan kuukausittain luvut

 • asiakkaiden maksamista veroista eli bruttokertymästä
 • asiakkaille palautetuista veroista eli palautuksista
 • näiden kahden erotuksesta eli nettokertymästä, joka tilitetään veronsaajille

Verohallinto keräsi tammi-lokakuussa 2022 veroja yhteensä 68 041 miljoonaa euroa

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa 29 368 miljoonaa, joka oli 1 815 miljoonaa (+6,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 27 301 miljoonaa, joka oli 1 086 miljoonaa (+4,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyskertymän kasvu on ennen kaikkea seurausta työllisyyden ja palkkasumman noususta. Tulorekisteriin annettujen palkkailmoitusten perusteella tänä vuonna on ollut kuukausittain noin satatuhatta palkkatuloa saavaa enemmän kuin viime vuonna.

Ennakonpidätysten lisäksi tammi-lokakuun henkilöasiakkaiden tuloverokertymä kasvoi selvästi myös verovuoteen 2021 liittyvissä lisäennakoissa, joita kertyi 266 miljoonaa (+49,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäennakkoja maksetaan usein edellisenä vuonna saaduista pääomatuloista ja erityisesti luovutusvoitoista, joten lisäennakoiden suuri määrä indikoi verovuoden 2021 luovutusvoittojen korkeasta määrästä. Verovuoden 2021 tuloverotilastot julkaistaan 2022 joulukuussa, jolloin saadaan lisätietoa myös 2021 luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista.

Yhteisöveroa kertyi tammi-lokakuussa 7 109 miljoonaa, joka oli 1 595 miljoonaa (+28,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-lokakuun kertymä kasvoi erityisesti verovuoteen 2021 liittyneissä lisäennakoissa sekä verovuoden 2022 ennakkoveroissa. Ennakkoveroja kertyi tammi-lokakuussa 4 642 miljoonaa, joka oli 828 miljoonaa (+21,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vastaavasti lisäennakoita kertyi tammi-lokakuussa 1 811 miljoonaa, joka oli peräti 524 miljoonaa (+40,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka myös vuotta aiempi taso oli sangen korkea. Verotuksen valmistumisen mukainen verovuoden 2021 yhteisöveron määrä ylsikin yli 7 miljardin (7,3 mrd.). Vertailuna verovuoden 2020 verotuksen valmistumisen mukainen yhteisöveron määrä oli noin 5,4 miljardia ja verovuoden 2019 verotuksen valmistumisen mukainen yhteisöveron määrä noin 5,8 miljardia.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-lokakuussa 17 517 miljoonaa, joka oli 990 miljoonaa (+6,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-lokakuussa on ilmoitettu ja maksettu pääosin marras-elokuun verokausien arvonlisäveroa.

Valmisteverojen ja siten myös Verohallinnon kokonaisverokertymien vertailukelpoisuutta hämärsi viime ja tänä vuonna valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutos, jonka mukaisesti valmisteverojen maksaminen myöhentyi 1/2021 verokaudesta lähtien arvonlisäverotuksesta tuttuun aikatauluun, jossa veron ilmoittamis- ja maksamiseräpäivä on verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä (esim. tammikuun verokauden vero ilmoitetaan ja maksetaan helmikuussa). Aiemmin valmisteverot ilmoitettiin ja maksettiin pääosin jo verokautta seuraavan kuukauden aikana. Aikataulumuutoksesta johtuen helmikuussa 2021 valmisteveroja ei käytännössä erääntynyt ja kertynyt laisinkaan. Aikataulumuutos aiheuttaa kertaluontoisen valmisteverokertymän pienentymisen vuodelle 2021 marraskuun verokauden verojen siirtyessä pysyvästi seuraavan vuoden tammikuulle.

Tarkastele verotulojen kertymiä verolajeittain ja kausittain

 • Ylemmästä taulukosta näet graafina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luvut.
 • Alemmasta taulukosta näet euroina kumulatiivisen verokertymän haluamaltasi ajanjaksolta. Lisäksi näet muutokset euroina ja prosentteina.
 • Alimmasta taulukosta näet, miten yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpannut kokonaismäärät ovat kehittyneet. 
 • Aktivoi taulukko klikkaamalla kuvaa. 
 • Valitse oikean yläkulman nuoli alaspäin, kun haluat tarkastella tiettyä veroryhmää tarkemmin.
 • Palaa takaisin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta nuoli ylöspäin.
 • Jos haluat tarkastella aiempia kuukausia, valitse ajankohta vasemmasta yläkulmasta.
 • Lue tarvittaessa taustatiedot tilaston tulkintaohjeesta.

Verotulojen kehitys verolajeittain – kaavio

Verotulojen kehitys verolajeittain – taulukko

Yhteisöjen ennakkoverojen maksuunpantujen kokonaismäärien kehitys, verovuodet 2020-2022 – kuvaaja

Sivu on viimeksi päivitetty 12.10.2022