Beställ skatteskuldsintyg eller intyg över betalning av skatter

Med denna blankett kan du beställa ett skatteskuldsintyg dvs. ett intyg över om du eller ett företag som du representerar har obetalda skatter eller deklarationer av skatter på eget initiativ som inte har lämnats in.

Med denna blankett kan du också beställa ett intyg över betalning av skatter, dvs. om du har lämnat in deklarationer av skatter på eget initiativ i rätt tid och betalat dina skatter i tid och till rätt belopp.

Intyget som du beställt skickas per post inom 3−4 arbetsdagar från beställningen.

Du kan också beställa intyget i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du får intyget genast i MinSkatt och kan skriva ut det själv.

Fyll i uppgifterna och beställ ett skatteskuldintyg

* Obligatorisk uppgift

Jag vill att intyget ska skickas per post *
En automatisk månatlig beställning gäller ett år räknat från leveransen av den första beställningen.

Observera att situationen alltid kan kontrolleras i skatteskuldsregistret och att ett intyg inte alltid nödvändigtvis behövs.