Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländskt samfunds ansökan om källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst (6211r)

Med denna blankett kan ett utländskt samfund ansöka om källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst som fås från Finland.

Skicka din ansökan till adressen som nämns på blanketten. Du kan också lämna din ansökan till ett av Skatteförvaltningens kontor, exempelvis till adressen Skatteförvaltningens registratur, Vääksyvägen 4, 00510 Helsingfors.

En ansökan om dividend-, ränte- eller royaltyinkomst kan också skickas elektroniskt via Skatteförvaltningens e-tjänsten.

Läs mer om skickande av elektroniska ansökningar om källskatteåterbäring och källskattekort.

Du ska välja en finskspråkig, en svenskspråkig eller en engelskspråkig ansökningsblankett enligt det språk som du vill ha eventuell begäran om utredning.

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2020