Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Sammandragsdeklaration för moms (9633r)

En sammandragsdeklaration för moms ska lämnas in elektroniskt för varje kalendermånad.

Du kan lämna sammandragsdeklarationen antingen i MinSkatt direkt från din programvara via API-gränssnittet eller som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi eller via Apitamo/ApitamoPKI-gränssnittet.

Sammandragsdeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Sidan har senast uppdaterats 8.12.2022