Myndighetsbegäran om information ut beskattningshandlingar, beställningsblankett (3281r)

Med denna blankett kan en myndighet eller en organisation beställa enskilda beskattningsuppgifter för en personer eller ett företag, om den som begär uppgifterna har en i uttryckliglagen uttryckligt stadgad rätt att få sekretessbelagda beskattningsuppgifter för att sköta en viss myndighetsuppgift.

Enskilda utlämnanden av uppgifter grundar sig på myndighetens eller en annan organisations lagstadgade rätt att få information. En myndighet eller en organisation kan få information ur sekretessbelagda beskattningshandlingar endast om beställarens rätt att få information är lagstadgad. Beställaren ska alltid ange bestämmelsen och specificera det lagrum som rätten att få information grundar sig på. En myndighet har inte med stöd av sin myndighetsställning allmän rätt att få ta del av sekretessbelagda beskattningsuppgifter.

Se mer information om hur man gör en begäran om handlingar i anvisningen för ifyllnad av blanketten samt i anvisningen för utlämnande av beskattningsuppgifter.

Om begäran om information gäller en bouppteckning, använd beställningsblanketten för kopia av bouppteckning (3627r).

Skicka beställningsblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 500
00052 SKATT