Beställning av egna beskattningshandlingar (3285r)

Du kan beställa kopior av dina egna beskattningshandlingar.

Läs anvisningarna om hur du kan hitta dina beskattningshandlingar i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt

Om handlingarna inte finns i MinSkatt kan du beställa en kopia av dina beskattningshandlingar i Skatteförvaltningens e-tjänst. Du kan också beställa en annan persons beskattningshandlingar med stöd av en fullmakt i e-tjänsten.

Om du inte kan lämna en begäran om uppgifter i e-tjänsten kan du begära uppgifterna på en blankett.

Om du behöver en kopia av bouppteckningen eller av bilagorna till bouppteckningen ska du läsa anvisningen om hur du kan beställa dem.