Beställning av egna beskattningshandlingar, beställningsblankett (3285r)

Med blanketten för beställning av egna beskattningshandlingar du kan du beställa kopior av dina beskattningshandlingar.

Vanligtvis hittar du dina beskattningshandlingar direkt i MinSkatt.

Om handlingarna inte finns i MinSkatt kan du beställa kopior av dina beskattningshandlingar med denna blankett. Använd denna blankett också om du beställer en annan persons beskattningshandlingar med fullmakt.

Om du är part i arvsbeskattning och du behöver en kopia av bouppteckning eller en bilaga till bouppteckningsinstrumentet kan du beställa dem direkt i MinSkatt eller använda beställningsblanketten för kopia av bouppteckning (3627r).

Logga in i MinSkatt

Skicka blanketten för beställning av egna beskattningshandlingar till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 500
00052 SKATT