Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen - privatpersoner (3308r)

Du kan begära omprövning av en privatpersons eller ett personbolags inkomstbeskattning (firmanamn, öppet bolag eller kommanditbolag) hos skatterättelsenämnden efter att beskattningen har slutförts.

Lämna din begäran i MinSkatt

Om du begär omprövning på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten. Bifoga även alla bilageblanketter som behövs. Bilageblanketterna nämns i blankettanvisningen.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018