Begäran om omprövning av fastighetsskatt (3353r)

På denna blankett kan du begära omprövning av fastighetsskatt hos skatterättelsenämnden.

Lämna din begäran i MinSkatt
Om du begär omprövning på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.