Kiinteistöveron oikaisuvaatimus (3353)

Lomaketta käytetään kiinteistöverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen tekemiseen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Täytä oikaisuvaatimuksen lisäksi myös kiinteistöveroilmoitus, jos oikaisuvaatimus koskee maapohjan ja/tai rakennusten ominaisuustietoja.

Tee hakemus OmaVerossa
Paperilomakkeen palautusosoite on lomakkeen etusivulla.