Återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket – begäran om omprövning (3320r)

Du kan hos Skatteförvaltningen söka omprövning av ett beslut som gäller återbäring av energiskatt för jordbruk. Begäran om omprövning kan lämnas i MinSkatt eller med blankett 3320r.

Omprövning ska begäras inom tre år räknat från utgången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring har sökts.

Logga in i MinSkatt 

Om du använder en pappersblankett står returadressen på blankettens första sida. Du kan också lämna in blanketten till vilken som helst skattebyrå eller företagsskattebyrå.