Maatalouden energiatuotteen valmisteveron palautus - oikaisuvaatimus (3320)

Voit hakea Verohallinnolta oikaisua maatalouden energiaveron palautuspäätökseen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa tai lomakkeella 3320.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden lopusta, jolta palautusta on haettu.

Kirjaudu OmaVeroon

Jos käytät paperilomaketta, palautusosoite on lomakkeen etusivulla. Lomakkeen voi myös jättää mihin tahansa verotoimistoon tai yritysverotoimistoon.