7K Vuokratulot – kiinteistöt (3012)

Voit ilmoittaa kiinteistöstä saadun vuokratulon OmaVerossa tai paperilomakkeella 7K. Jos omistat osan vuokratusta kohteesta, ilmoita vain oma osuutesi vuokratuloista ja niihin kohdistuvista kuluista (esim. aviopuolisot).

Ilmoita OmaVerossa

Huomaa, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 7K. Ilmoita vuokratulot osana veroilmoitusta tai verokorttihakemusta. 

Muut vuokratuloihin liittyvät lomakkeet

Paperilomakkeen palautusosoite 
Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Muut sähköisen ilmoittamisen tavat: