Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

7L Vuokratulot – muu omaisuus (3094)

Ilmoita lomakkeella 7L vuokratulot, jotka olet saanut muusta omaisuudesta kuin osakehuoneistosta tai kiinteistöstä. Käytä tätä lomaketta esimerkiksi silloin, kun olet saanut vuokratuloja auton tai veneen vuokraamisesta. Jos omistat osan vuokratusta kohteesta, ilmoita vain oma osuutesi vuokratuloista ja niihin kohdistuvista kuluista (esim. aviopuolisot).

Ilmoita OmaVerossa

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohje

Huomaa, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 7L. Ilmoita vuokratulot osana veroilmoitusta tai verokorttihakemusta.

Muut vuokratuloihin liittyvät lomakkeet

  • osakehuoneistosta saadut vuokratulot – lomake 7H
  • kiinteistöistä saadut vuokratulot – lomake 7K
  • ulkomailta saadut vuokratulot – lomake 16B

Paperilomakkeen palautusosoite
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2020