66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten (3085)

Tällä lomakkeella konsernin emoyhtiö antaa selvityksen konsernisuhteista verontilitystä varten.

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200, 00052 VERO