66 Utredning av koncernförhållandena för skatteredovisning (3085r)

Med den här blanketten lämnar koncernens moderbolag en utredning om koncernförhållanden för redovisning av skatter.

Deklarationen skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200, 00052 SKATT