Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työnantaja: korjaa virheet tulorekisteri-ilmoituksilla mahdollisimman pian

Uutinen, 15.2.2024

Jos sinun täytyy korjata vuoden 2023 tulorekisteri-ilmoituksia, korjaa tiedot mahdollisimman pian. Viimeistään 7.3.2024 tehdyt korjaukset ehtivät ajoissa palkansaajien esitäytetyille veroilmoituksille.

Voit tilata tulorekisteristä palkkatietojen täsmäyttämistä ja tarkistamista varten maksajan raportit: maksajan palkkatietojen yhteenveto (630) ja maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (618). Jos korjaat tulotietoja, kannattaa tarkistaa myös esimerkiksi ammattiluokkatieto sekä vakuuttamisen tiedot, ja korjata kaikki kerralla kuntoon.

Ilmoitusten korjaaminen

Tee korjaukset ensisijaisesti antamalla korvaava ilmoitus tulorekisteriin. Anna korvaavalla ilmoituksella uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

On kuitenkin tilanteita, joissa korjaus pitää tehdä mitätöimällä virheellinen ilmoitus ja antamalla tilalle uusi ilmoitus. Jos mitätöit tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia, huomioi seuraavat asiat:

  • Mitätöi ilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus saman päivän aikana, jotta uuden ilmoituksen tiedot korvaavat mitätöidyn ilmoituksen tiedot.
    • Kello 16.00-18.00 annetut ilmoitukset voivat jakautua eri päiville. Tämän vuoksi varminta on sekä mitätöidä että antaa uudet ilmoitukset joko ennen klo 16 tai vasta klo 18 jälkeen.
  • Tee kaikki vuoden 2023 ilmoitusten mitätöinnit ja anna uudet ilmoitukset viimeistään 7.3.2024, jotta tiedot tulevat oikein palkansaajien veroilmoituksille.

Anna uusi ilmoitus saman työpäivän aikana, jottei mitätöityyn ilmoitukseen liittyvä maksu ehdi palautua ja uudelle maksulle muodostua viivästysseuraamuksia. Lue ohjeet, miten voit tarkistaa maksujen palautusajankohdan OmaVerosta.

Myös tulonsaajalle voi aiheutua seurauksia, jos mitätöinnin jälkeen uuden ilmoituksen antamisessa on viive. Poistetut tulotiedot voivat jäädä huomioimatta esimerkiksi verokortilta tai esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Lisätietoja:

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2024